16 °C Stjørdal, NO
05/08/2020

Hadde med ti tonn alkohol og sigaretter over grensen

Den polske yrkessjåføren må sone ti måneder i fengsel

Inne i det polskregistrerte vogntoget ble det funnet tolv paller med alkohol og sigaretter. (Foto: Tolletaten) Inne i det polskregistrerte vogntoget ble det funnet tolv paller med alkohol og sigaretter. (Foto: Tolletaten)

En polsk yrkessjåfør må sitte ti måneder i fengsel for å ha innført 6.048 liter øl, 1.411,5 liter brennevin og 40.000 sigaretter over grensen på Storlien.

Midt på dagen en tirsdag i juni, ble en polskregistrert trekkvogn med semihenger stanset på E14 like øst for Stjørdal sentrum. Føreren av vogntoget fikk overlevert dette ved en bensinstasjon i Polen. Derfra gikk turen via ferge til Sverige, før han krysset grensen ved Storlien. Føreren har forklart at han ikke visste hva som befant seg inne i lastebilen. Han hadde fått opplyst fra sin arbeidsgiver at hengeren inneholdt to ulike laster, hvorav den ene var stålkonstruksjoner. Hva den andre lasten var fikk han ingen opplysninger om.  Han forklarte at han stolte på de opplysninger som han fikk fra arbeidsgiver, og at han ikke så noen grunn til å foreta nærmere undersøkelser, verken om hva som var lastet på hengeren, eller om lasten var sikret på forsvarlig vis. Den polske føreren åpnet derfor aldri hengeren for å sjekke lasten. Han fikk overlevert dokumenter som han skulle fremvise til tollmyndighetene, men disse var på tysk, og føreren forsto ikke hva som sto på dokumentene.

Da mannen ble stoppet av Tollvesenet i Stjørdal viste han fram papirer som viste at han hadde 5.000 kilo stål i hengeren, samt en annen last på 30 kilo. Ved kontroll av hengeren ble det oppdaget at det sto tolv paller fremst på hengeren. Disse var pakket inn i papp og plast. Ved åpning av pallene ble det avdekket 6048 liter øl, 1411,5 liter brennevin og 40 000 sigaretter. Pallene tok nesten halve plassen i hengeren, og de var merket med leveranse til en bedrift i Åfjord. Vekten av varene på pallene er av tollmyndighetene anslått til å være i overkant av ti tonn, og samlet avgiftsunndragelse er av tollmyndighetene beregnet til drøyt 1,1 millioner kroner.

I dommen fra Inntrøndelag tingrett heter det seg at retten ikke kan utelukke at tiltaltes forklaring er riktig, og basert på øvrig bevisførsel finner ikke retten bevist at mannen var klar over at det ble fraktet betydelige mengder
alkohol og sigaretter i lastebilen og at disse varene ble innført til Norge utenom tollmyndighetens kontroll. Derfor blir ikke overtredelsen vurdert som forsettlig.

Mannen ble dømt for grov tollovertredelse og retten mener han har handlet grovt uaktsomt. Tingretten endte med at mannen ble dømt til ti måneders fengsel. I tillegg ble all alkohol og sigaretter han hadde i lasten inndratt. Den polske yrkessjåføren ble også fradømt retten til å kjøre bil i Norge i fem år.

Les forrige sak:
FLYSPOTTER: Bård Tilseth sitter ofte klar med telelinse fra pallene på Værnesmoen. Flyspotting handler om å observere og dokumentere fly.
Jakter på metallfugler

Bård Tilseth (58) driver med flyspotting

Close