10 °C Stjørdal, NO
25/05/2019

Halsøenkryss før sommerferien

 

Statens vegvesen bygger to nye kjørefelt vest av dagens E6 i Halsøen. Nærføringstraseen for nye E6 påkobles ny rundkjøring i Halsøenkrysset med kjørearmer nord-øst og sør. Når firfeltsvegen åpnes, skal fremtidig trafikk flyte ved bredden av gamleelva og gjennom Tangtunnelen.

Parsellen E6 Værnes- Havnekrysset åpnes i løpet av inneværende år. På strekningen inngår Tangtunnelen, og det anlegges ny rundkjøring i Halsøen-krysset med en arm til Tangen i tillegg til sør-nord og øst. Den nye rundkjøringa i Halsøen vil åpnes for trafikk før ferien 2011, det forteller prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

 

Flyttet strandsonen

Coop Storlien artikkelnivå

Dagsonejobben som nå utføres langs ny E6, innebar i oppstartsfasen at strandsonen ble flyttet lengre vest. Nå utføres grunnarbeid og legging av teknisk infrastruktur med flomskjerming og jorddekke. Traseen langs Halsøen med nordgående trafikk, skal åpnes i slutten av dette året. Før alle fire felt åpnes, vil dagens veiløp under flystripa bli avstengt. Her skal det mot sør bygges kulvert for Avinor og Forsvaret. En parallell driftsveg skal anlegges på utsiden av taxebanen fra lufthavna ut mot Langøra sør. Denne kulverten for driftsveg bygges vinteren 2011/2012, og kulvert for  veiløp under flystripa,  inngå i samme kontrakt som Ringvei nord. E6 Halsøen med Tangtunnelen blir når disse står ferdige firefeltsvei.  Opparbeidelse av ny E6 fra Havnekryssets rundkjøring mot Gråelva til Kvithamar, utlyses i konkurranse og sluttføres først i 2013.

 

 

– Samtidig som arbeidet med opparbeidelse av ny E6 med fire felt nå pågår, er vi nå i gang med anbud på Ringvei nord og vi hadde tilbudsbefaring her nylig. Ringvei nord med rundkjøringer i begge ender, vil bli anlagt fra Stokkan nedre til Innherredsveien parallelt med Gammelverksgata, også kalt parsell A, sier Harald Inge Johnsen. Ny Ringvei nord på denne strekningen vil i følge veietaten bli kjørbar allerede i oktober i år frem til Innherredsveien. Det forutsetter at ingen forsinkelse inntreffer i fremdriftsplanen.

 

Ingen høydebegrensning ved E14

Statens vegvesen starter i oktober i år opp med fjerning av dagens jernbanebru over E14. Denne skal rives og erstattes av en ny og bredere bru. Dagens gangbro over E 14 som forbinder Innherredsveien, skal rives og erstattes av en ny høyere og lengre gangbro.

– Det skal bygges en midlertidig jernbanebro over E14, og trafikk vil bli kanalisert hit når nybrua anlegges omtrent på samme sted som dag. Veibanen på E14 skal senkes omtrent en meter, slik at vi i fremtiden unngår høydebegrensninger under jernbanebroa, forteller Harald Inge Johnsen. Når denne operasjonen stater i oktober i år, må bilistene påregne et omfattende arbeid og endrede kjøremønster på stedet.

– Mange vil merke denne jobben fordi den vil pågå midt i en av de mest trafikkerte punktene på E14, og fordi innkjøring til Innherredsveien blir stengt om cirka et år frem i tid. Fra dette tidspunkt vil krysset E14-Innherredsveien bli avstengt i et helt år fremover, sier prosjektleder Johnsen i Statens vegvesen.  Den siste biten av Ringvei nord, parsell -vest er det siste Statens vegvesenet bygger i stjørdal i E6-prosjektet.

Les forrige sak:
Talentstipend til Fredrik

  TRONDHEIM: Under årsmøtet til Rosenborg BK mandag ble stjørdalsgutten Freedrik […]

Close