12 °C Stjørdal, NO
30/07/2021

Han er rektor på kommunens beste skole

Kan smykke seg med toppresultater i årets nasjonale prøver

Hegra barneskole kan vise til Stjørdal kommunes beste resultater i nasjonale prøver to år på rad. Rektor Oddvar Nergård tror årsaken er alternative læringsarenaer, samt trygge og gode rammer for barna. Hegra barneskole kan vise til Stjørdal kommunes beste resultater i nasjonale prøver to år på rad. Rektor Oddvar Nergård tror årsaken er alternative læringsarenaer, samt trygge og gode rammer for barna.

Hegra barneskole kan smykke seg med toppresultater i årets nasjonale prøver. De har kommunens høyeste resultater.

For andre året på rad ligger Hegra barneskole på topp i Stjørdal kommune når det kommer til nasjonale prøver, med en score som ligger over snittet nasjonalt. På barneskolenivå gjennomføres nasjonale prøver av femteklasse hver høst.

– Vi tar egentlig pulsen på hva som har fungert på småskoletrinnet. Kunnskapen de har lært fra første til fjerde testes, forklarer rektor ved Hegra barneskole Oddvar Nergård.

Godt læringsmiljø

– Vi har arbeidet jevnt og trutt over flere år, og nå begynner det å gi resultater. Jeg ser på det som en bekreftelse på at vi har lykkes i å bygge et godt læringsmiljø gjennom å skape trygge rammer rundt barna. Men i grunn tenker vi ikke så mye på det, det viktigste for oss er at det ser ut som barna lærer det de skal, og at de lærer godt, sier Nergård.

Han legger til at relasjonsbygging og kommunikasjon er to vesentlige faktorer ved Hegra barneskole, og at resultatene viser at skolen har et sterkt fagmiljø både blant lærere og assistenter.

– Jeg har stor tro på at alternative læringsarenaer, som uteskolepedagogikk, der å sette teoriene ut i praksis er viktig for å skape forståelse hos barna, fortsetter Nergård og trekker det frem som en årsak til de gode resultatene.

Naturen som læringsarena

Han forteller at skolen jobber svært bevist med denne type læring, og understreker at uteskole ikke er det samme som turdag, men å faktisk bruke naturen som en læringsarena. Han peker spesielt på ESPR-prosjektet (Elven som pedagogisk ressurs).

– Det er et prosjekt som har gått over år og er et praktisk program der vi kan integrerer alle fagene. Vi bruker elven som utgangspunkt og de mulighetene som ligger rundt som læringsarena, forklarer rektoren.

Han opplyser om at elevene har fullrestaurert en gytebekk for sjø-ørreten.

– Barna fikk trillet ut gytegrus, bygd gyteplasser og telt fisk. Du får bakt inn matematikk, naturfag, heimkunnskap og egentlig de fleste fagene, i tillegg til å formidle det på en forståelig måte for barna. Den nye læringsplanen legger opp til alternative læringsarenaer, og der har vi vært veldig frempå, sier Nergård og legger til at ESPR-prosjektet har fått annerkjennelse over hele Norge.

Trygge og gode rammer

En annen årsak Nergård trekker frem som viktig, er å skape trygghet og gode rammer rundt selve prøvesituasjonen, slik at barna faktisk får mulighet til å vise det de kan.

– Vi bruker en del tid i forkant for å gjøre de trygge i prøvesituasjon, jeg tror det er viktig at oppgavetypene ikke er ukjente, forklarer han.

Han tror likevel det blir spennende å se hvordan neste skoleårs prøver ender opp med å bli, i og med at det er første året de testes etter den nye læreplanen.

– Den legger vekt på at ungene har skjønt kunnskapen, og ikke bare reproduserer den. Jeg ser ikke bort ifra at vi kan få en nedtur der, til vi har oppdatert oss på den måten å tenke på. Men jeg tror vi har vært godt på vei med måten vi har gjort det på, avslutter Nergård.

Les forrige sak:
Sissel Staven Humstad ber folk om å stille på vaksinering når de blir innkalt.
Koronavaksineringen: – Vi oppfordrer sterkt om at alle møter til oppsatte timer

Sissel Staven Humstad opplever nå at flere flytter timen

Close