8 °C Stjørdal, NO
15/06/2021

– Håndteringen i Oline-saken er ikke bra nok

Stiller spørsmål ved håndteringen av Oline-saken

Jan Inge Kaspersen, AP.

Jan Inge Kaspersen (AP) mener det er dramatisk at kommunen ikke klarer å løse opp i alvorlige saker før det har gått et halvt år.

Under et formannskapsmøte torsdag tok Jan Inge Kaspersen opp flere spørsmål knyttet til Oline-saken. Der fikk han forklaring fra oppvekstsjef, Ann Kristin Geving, som svarte på hvorfor Stjørdal kommune ikke har evnet å innfri kravene fra Statsforvalteren.

Geving, som svarte på vegne av kommunedirektøren, peker på at det er den gjeldende skolen, Skjelstadmark skole, som fremdeles må ta tak i kravene som kom fra Statsforvalteren.

Kommunen har gitt bistand til skolen og håper å få kvittere ut kravene i løpet av kort tid.

Kaspersen mener derimot at det kan være utfordrende for skolen å se svarene på egenhånd.

Les også: Tar opp Oline-saken i formannskapet

– Det er klart at for en skole som får en så alvorlig sak er det veldig krevende. Det kan være greit å ha flere som kan være med og gi gode råd i prosessen for hvordan man skal håndtere hverdagen i klasserommet, sier han.

– Aller verst for de i klasserommet

Kaspersen håper kommunen nå er i stand til å finne de rette tiltakene, men ser alvorlig på at situasjonen ikke har blitt løst etter så lang tid.

– Det er dramatisk at vi ikke klarer å løse opp i alvorlige saker før det har gått et halvt års tid. Et halvt år er en kort periode i de voksnes liv, men for et barn som går i barneskolen er det lang tid, og det er en situasjon som kan ha stor effekt for resten av livet. Vi er nødt til å håndtere saker raskt og effektivt når vi får varsel om de, mener han.

Les også: Oline (11) gråter hver gang hun skal på skolen

– En ting er at det er belastende for skolen, men det er aller verst for de i klasserommet, for Oline og de andre i klassemiljøet som ikke har det bra, legger Kaspersen til.

Tvangsmulkt utsatt

Ifølge Kaspersen skal saken tilsynelatende vært løstet opp tidligere, før advarslene om tvangsmulkt dukket opp. Kommunen holdt et møte med Statsforvalteren på onsdag, og fristen for en eventuell tvangsmulkt ble utsatt til juni. Kaspersen mener derimot at mulkten ikke burde være fokuset.

Les også: Risikerer å måtte betale flere tusen kroner per dag frem til kravene i Oline-saken oppfylles

– Det er ikke mulkten i seg selv som er bekymringsverdig, det er det at vi ikke har tatt tak i saken. Jeg har forståelse for at det er vanskelig for alle parter i slike saker, men det er barna det er vanskeligst for, og dette er vi nødt til å løse opp i. Vi må sette inn de ressursene som trengs i slike saker, sier han.

Etablere gruppe for bistand

Kaspersen mener kommunen kan løse lignende saker bedre i fremtiden ved å etablere en gruppe som kan være med og bistå rektorene når slike situasjoner oppstår.

– Da kan man få inn flere hoder som kan komme med gode råd og tips, som sørger for at alle tiltak som kan bli iverksatt blir iverksatt. Det er lettere å se seg blind i en situasjon når man står midt i det, sier han.

Videre legger han til at Stjørdal kommune er i gang med et omorganiseringsprosjekt, hvor de setter sammen ressurser som blant annet skal jobbe med forebygging.

– Sammenslåingen av forebyggende enheter kan være fornuftig og må brukes i tettere grad i slike saker. Jeg mener vi skal kunne ha en organisasjon som løser dette bedre i fremtiden, men vi må si at håndteringen som har skjedd i Oline-saken ikke er bra nok, sier Kaspersen.

Les forrige sak:
Mulig påkjørsel av rådyr på E6

Bil står fast ved tunnel etter en mulig påkjørsel

Close