13 °C Stjørdal, NO
27/09/2020

Håper å åpne svømmehallen før nyttår

Kostnadene er foreløpig usikre

Svømmehallen må renoveres og eiendomssjefen antyder reåpning i november eller desember i år. Svømmehallen må renoveres og eiendomssjefen antyder reåpning i november eller desember i år.

Svømmehallen i Stjørdal er som kjent stengt. Nå håper eiendomssjefen å få åpnet en renovert svømmehall i november eller desember.

Politikerne i Stjørdal får kommende uke svømmehallsaken på sine bord igjen. Så langt kan ikke eiendomssjef Bjørn Bremseth si noe om kostnadene med å rehabilitere svømmehallen, men han antyder en fremdriftsplan som tilsier at svømmehallen vil bli stengt så godt som hele 2019. I denne foreløpige fremdriftsplanen er det planlagt at anbudene på arbeidene skal være levert i løpet av uke 12, som er i slutten av mars. Prosessen som antydes videre er oppstart av arbeidene etter sommerferien. Med en forventet byggetid på to til tre måneder betyr det gjenåpning i november eller desember i år. Eiendomssjefen foreslår for politikerne at det ikke søkes om spillemidler for prosjektet.

– Rådmannen mener her at det vil ta for lang tid å oppfylle disse kravene (til spillemidler, journ.anm). Spesielt det at åpningen vil forsinkes betydelig og at kostnadsnivået mest sannsynlig vil øke slik at tilskuddene vil bli «spist» opp av kostnadsøkningen, skriver Bremseth i saksframstillingen til politikerne.

Prisen for rehabilitering er foreløpig usikker, og eiendomssjef Bremseth varsler en ny sak til politisk behandling i mai som dreier seg om økonomien.

Inntil videre benyttes svømmebassenget i Hegra for å tilby skoleelevene nødvendig svømmeopplæring. Dette vil fortsette hele 2019.

– Det som nå tilbys på Hegra ungdomsskole er å betrakte som en minimumsløsning. Skolene har prioritert hardt blant sine klasser og etat oppvekst har laget en timeplan for bruken av bassenget ved Hegra ungdomsskole. Tilbudet som gis oppleves som akseptabelt. Dagens timeplan gjelder til sommerferien. Til høsten vil det bli laget en ny timeplan for perioden svømmehallen er stengt. Det kan også være aktuelt å måtte bruke bassenget i Hegra noe mer etter at svømmehallen er åpnet for å ta igjen noe av den tapte tiden, mener Bremseth.

Det er en omfattende liste med arbeidsoppgaver som må gjøres før en entreprenør kan sette i gang bygging av nytt teknisk renseanlegg. Det skal gjennomføres en miljøundersøkelse med tanke på asbest og miljøfarlige gifter, el-kapasiteten må sjekkes og noe må byttes ut, overløpsrennen må rehabiliteres, det må etableres ventilasjonsanlegg i teknisk rom, kjemikalierom må bygges om, vegger og tak må males, kjelleren må ha nytt lysanlegg, ny handikapheis i storbassenget må bygges, brannvarslingsanlegg må etableres og det samme må adgangskontroll og innbruddsalarm, og det skal etableres nytt lys i bassengkroppen.

Stjørdal svømmehall ble åpnet 10. mars i 1975 og at det nå er komplikasjoner omtaler eiendomssjefen som «ganske normalt».

– Den gjennomsnittlige norske svømmehallen er nå blitt over 40 år gammel, og har gjennomgått større eller mindre renoveringstiltak siden byggeåret. Årsaken ligger i svake bygningskonstruksjoner, stor fuktbelastning og dårlig energiøkonomi. Det er således ganske «normalt» det vi nå opplever med bassenget, sier Bjørn Bremseth.

Les forrige sak:
Anne Mali Moum skal på Kimen-scenen med Sie Gubba lørdag kveld. (Foto: Privat)
Håndplukket til duett

Anne Mali synger "Så kom du" med Sie Gubba lørdag

Close