13 °C Stjørdal, NO
07/07/2020

Håper på dobbel effekt av gang- og sykkelvei

– I tillegg til trafikksikkerhet gir dette nye muligheter for næringsutvikling i Stjørdal

NÆRINGSGEVINST: Ikke bare blir det mye tryggere for gående og syklende langs fylkesvei 705, – det vil også gi store muligheter for næringsutvikling i Stjørdal, mener Geir Falck Anderssen om gang- og sykkelveiene langs 705.

To strekninger med gang- og sykkelvei langs fylkesvei 705 er nå langt på vei ferdig planlagt. Lokalpolitiker Geir Falck Anderssen (H) jubler over at disse prosjektene nå er på vei, og håper på dobbelgevinst.

– Det aller viktigste er selvsagt tryggheten for gående og syklende langs fylkesveien. Dette har vært en prioritert sak i kommunen, og ettersom fylkesvaraordfører Tomas Ivar Hallem i valgkampen mer eller mindre lovte penger til prosjektet, regner jeg med det ordner seg, sier Geir Falck Anderssen. Han er representant i utvalg for plan og miljø som i dag etter alt å dømme vedtar å legge reguleringsplanene for de to strekningene med gang- og sykkelvei ut til offentlig høring.

Ekstragevinst

Den erfarne planpolitikeren er glad på vegne av de myke trafikantene, men han er også glad på hele Stjørdals vegne, for Anderssen ser en dobbel gevinst i disse sakene.
– I tillegg til trafikksikkerhet gir dette nye muligheter for næringsutvikling i Stjørdal. Dette gjør at vi kan utvikle næringsareal på Frigården. Trolig vil det kunne bli aktuelt for flere bedrifter å flytte sin virksomhet fra Sutterøy og andre sentrumsnære næringsområder, sier Geir Falck Anderssen.

Nye muligheter

Han nevner både entreprenører, avfallsmottak og andre som aktuelle til å kunne flytte sine bedrifter på sikt.
– Det vil i tilfelle kunne gi Stjørdal nye muligheter for etablering og utvikling av næringsareal, mener Anderssen.
– Hvorfor skal bedrifter velge å flytte fra sentrumsnære områder?
– Det er flere grunner til det. En viktig er selvsagt økonomi, som vil være gunstig om bedrifter selger de eiendommene de i dag eier. Det kan være snakk om store verdier, sier Geir Falck Anderssen.

Andre næringer

Høyre-politikeren vil på offensiven, og beklager at Stjørdal pr i dag ikke har noe særlig med næringsareal tilgjengelig. Etableringen av en gang- og sykkelvei på strekningen fra Bjørgmyran til Frigården på 705 vil gjøre området attraktivt.
– Det åpner for andre typer næringer som ikke trenger å ligge langs en hovedveier, sier Geir Falck Anderssen.

«Bare» pengene mangler

Den planlagte gang- og sykkelveien fra Bjørgmyran til Frigården vil bli på cirka 3,3 kilometer. Bredden blir 3,5 meter, pluss en grøft på 3 meters bredde som gir plass til belysning. I tillegg skal det foretas sikringstiltak ved elva Fugla.
I Elvran er den planlagte gang- og sykkelveien på nesten 1,6 kilometers lengde fra Elvran til Elvarli boligfelt. Detaljreguleringen av denne inneholder en gang- og sykkelvei på 3 meters bredde pluss «skulder».
Dermed gjenstår «bare» finansieringen av disse to prosjektene.
– Fylkesvaraordføreren var tydelig i valgkampen på at disse prosjektene skulle det skaffes midler til. Vi satser på at han holder det, sier Geir Falck Anderssen.

 

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Førerkortløs fører på uregistrert moped

Stanset av politiet på E14

Close