10 °C Stjørdal, NO
22/08/2019

Har en drøm om tredobling

Den nye SV-toppen sikter høyt

VIL VÆRE SYNLIG: Morten Harper er SVs toppkandidat til kommunevalget. Han er tydelig på at han skal ha med seg flere SV´ere inn i det nye kommunestyret. VIL VÆRE SYNLIG: Morten Harper er SVs toppkandidat til kommunevalget. Han er tydelig på at han skal ha med seg flere SV´ere inn i det nye kommunestyret.

Dagens eneste kommunestyrerepresentant for SV, Anja Ristad, tapte kampen om topplasseringen. Den nye, Morten Harper, drømmer om å få lede en gruppe på tre SV´ere de neste fire årene.

– SV skal ha minst ha to representanter i kommunestyret. Det vil si en dobling fra i dag, og vi skal gjøre det vi kan for å få en tredje representant også. Vi hadde fin framgang i Stortingsvalget til 4,7 prosent oppslutning, og den framgangen skal vi fortsette på.

Klar til innsats

Det er en offensiv listetopp for SV, Morten Harper, som gleder seg til å gjøre en jobb for SV, både i valgkampen og i neste kommunestyreperiode. Harper (45) er kumulert på topplassen, og det samme er partiets andrekandidat, Gudrun Lidal. Anja Ristad endte på fjerdeplass på den endelige SV-lista.

– Jeg er veldig glad for å ha med meg så mange solide kandidater. Mange dyktige og engasjerte SV’ere, som favner Stjørdal på flere måter, både geografisk, i alder, interesser og bakgrunn, sier Harper.

Vil stanse privatisering

Harper, som er utdannet cand.jur, har markert seg sterkt i den lokale miljødebatten, men er også kjent som både forfatter og tegneserieekspert. Nå har han, og partiet, pekt ut de viktigste satsingsområdene for SV i Stjørdal de kommende fire årene.

– En hovedsak for SV er å styrke de kommunale barnehagene og stanse privatiseringen. Husbymarka barnehage skal bestå, slår Harper fast. Da har han antakelig veldig dårlig tid, ettersom dens skjebne trolig avgjøres i kommunestyret allerede i morgen kveld.

Coop Storlien artikkelnivå

– En annen viktig sak er retten til faste, hele stillinger. Vi vet at mange i kommunen som jobber deltid ønsker økt eller hel stilling. En tredje sak er godt inneklima i alle skoler og barnehager. Det mener jeg barna må ha rett til. SV skal dessuten styrke SFO, blant annet med et SFO-tilbud om sommeren. Vi vil ha en skikkelig satsing på det lokale busstilbudet, og Stjørdal stasjon må bli et mye bedre knutepunkt for pendlere og andre reisende, sier Morten Harper.

Skal høres og synes

Han er allerede godt synlig i den lokale samfunnsdebatten og nå skal både Harper og SV bli godt synlig.

– Jeg er opptatt av å løfte politikken ut fra møtene og inn i den offentlige debatten, ut i lokalmedia og i samtaler mellom folk. Vi skal vise SVs innsats for rettferdig fordeling og at vi best løser de viktige velferdsoppgavene i fellesskap. SV er ikke partiet med det største valgbudsjettet, vi satser på menneskene i stedet for pengene, sier Harper om den kommende valgkampen.

Her er hele SV-lista:
1. Morten Harper (45)
2. Gudrun Lidal (48)
3. Kristoffer Fordal (40)
4. Anja Elisabeth Ristad (44)
5. Lars Ivar Fritjofsen (31)
6. Anne Merethe Hernes (45)
7. Per Arvid Ravlo (32)
8. Aase Lidal (49)
9. Thor Erling Knædahl (56)
10. Heidi Øien (40)
11. Børge Wahl (46)
12. Veronica Velle Forbord (25)
13. Petter Schefte Myran (17)
14. Tone Mari Ristad (41)
15. Didrik Sollihaug (17)
16. Vigdis Aune (66)
17. Svein Håvard Fiskvik (51)
18. Odd Erik Schønberg (70)
19. Inger Synnøve Minde (63)
20. Mats Gundersen (17)
21. Jon Stensdal (65)
22. Gørild Joramo (59)
23. Olav Hagerup (64)
24. Rolf Dybwad (73)
25. Kirsten Helene Paasche (67)
26. Svein Olav Ulstad (40)
27. Bjørn Ove Bjøringstad (65)
28. Guri S. Fjeldseth (62)
29. Reidar Bidtnes (58)
30. Per Morten Teigen (69)
31. Bjørn Rustad Sveberg (51)
32. Toril Teigen (70)
33. Arne Bremset (70)
34. Knut Krogstad (71)
35. Tone Løwe (55)

 

 

Les forrige sak:
Politiet i Værnesregionen lover at de blir veldig synlig på skjærtorsdag. (Foto: Utrykningspolitiet)
Berget førerkortet med et nødskrik

Sju bilførere fikk forelegg på fylkesveg 705

Close