-4 °C Stjørdal, NO
29/11/2020

Har fått 10,8 millioner kroner mer på sparegrisen

Kommunedirektør Arne Ketil Auran har lagt frem sitt første budsjett- og økonomiplanforslag

Kommunedirektør Arne Ketil Auran har lagt frem sitt første budsjett- og økonomiplanforslag. (Arkivfoto) Kommunedirektør Arne Ketil Auran har lagt frem sitt første budsjett- og økonomiplanforslag. (Arkivfoto)

Innbyggertallet har gått ned, men det har blitt 10,8 millioner kroner mer på sparegrisen i Meråker.

Fra 2015 har det blitt 128 færre innbyggere, og fra 2000 226 færre i fjellbygda. Fra juli 2019 til juli i år fortsatte nedgangen med 25 til 2411 innbyggere i Meråker kommune.

Til tross for nedgangen har det lykkes å bedre kommuneøkonomien. I sparegrisen, eller i fond, hadde kommunen ved siste årsskifte 67,8 millioner kroner.

Kommunedirektør Arne Ketil Auran sine forslag til budsjett for 2021, og økonomiplan 2021 – 2024, skal nå behandles av lokalpolitikerne.

Fra minus til pluss

Etter negativ utvikling i økonomien i årene 2012 – 2014 har det lyktes å få plusstall i årsregnskapene med økonomistyring og kutt.

For 2021 foreslås budsjett med driftsinntekter på 267,9 millioner og driftsutgifter på 271,3. Forslag om driftsutgifter i 2024 på 272,7 millioner kan illustrere at kommunedirektøren vil at pengene skal brukes veloverveid i Meråker kommune fremover.

Ny grunnskole

Det store enkeltprosjektet de kommende årene skal bli bygging av ny grunnskole med av kommunestyret vedtatt kostnadsramme på 60 millioner. Målet er å ha reguleringsplan og skoleplanene klare slik at det kan bli byggestart i 2021.

En rekke kutt er virkemiddelet for å kunne foreslå årsbudsjettene som til og med 2024 vil gi årsoverskudd i Meråker.

Nå skal politikerne sluttbehandle mens kommunen vil fortsette jakten på kjøper av kommunens konsesjonskraft. De lave strømprisene til nå vil gi omkring fire millioner i inntekt for det Meråker kommune skal selge. Det må skje før 1. desember. Økt pris for kommunen sin andel av strømproduksjonen, konsesjonskraften, vil gi enda mer penger i sparegrisen til Meråker kommune.

Les forrige sak:
Teklit Keleta (t.v.), Frode Langseth og Almaz Melake har travle dager på Moheim julemarked. Her selges alt som har med jul å gjøre.
Har bestilt trailerlass med julevarer

Frode Langseth og medarbeiderne har travle dager på Moheim julemarked

Close