13 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Spar Hegra uke 37
Header-Bingo-med dato

– Har fått på plass mye

Lokalpolitiker løfter frem det positive som skjer i Meråker

NY ASFALT: Tre veier i Meråker, blant annet her i Trøbakkan, har fått asfalt i løpet av sommerhalvåret. Lederen av det politiske hovedutvalget for kommunal utvikling, Anne Marken, er meget godt fornøyd med jobben som gjøres av sektorens ansatte. Fra venstre: Konsulent Sverre Solligård ved kart- og oppmålingsenheten, sektorsjef Torhild Saltvik Aarbergsbotten, leder av hovedutvalg for kommunal utvikling Anne Marken og fagarbeider Egil Arne Kleven ved uteseksjonen. NY ASFALT: Tre veier i Meråker, blant annet her i Trøbakkan, har fått asfalt i løpet av sommerhalvåret. Lederen av det politiske hovedutvalget for kommunal utvikling, Anne Marken, er meget godt fornøyd med jobben som gjøres av sektorens ansatte. Fra venstre: Konsulent Sverre Solligård ved kart- og oppmålingsenheten, sektorsjef Torhild Saltvik Aarbergsbotten, leder av hovedutvalg for kommunal utvikling Anne Marken og fagarbeider Egil Arne Kleven ved uteseksjonen.

Tre veier har fått asfalt, fiber er på vei ut til alle og vann- og avløpsnett for flere hytter har kommet på plass.

 Det er en meget godt fornøyd politisk komitéleder for kommunal utvikling i Meråker, Anne Marken (Sp) som framsnakker det som er gjort i bygda de siste månedene.

– Vår oppgave som komite er å forme retningen på hvordan tjenestene til innbyggerne skal utvikle seg framover, sier Anne Marken.

Asfalt, fiber, vann og avløp

Lokalpolitikeren er opptatt av å få løftet fram alt det positive som skjer i Meråker.

– Så langt i år er det asfaltert i Trøbakkan, i Brennbakkan og i Krogstadfeltet. Vann- og avløpsnettet er bygd ut slik at det blir muligheter for flere hytter i Fagerlia og Tevellia. Og til sist så er det prosjektet fiber til folket. Det er fantastisk at kommunestyret ble med på dette spleiselaget sammen med NTE og såpass mange av bygdas innbyggere at det ble en realitet. Målet må være at alle, innerst i alle dalene i bygda, skal få tilgang på bredbånd, sier Anne Marken.

Pålagt feiing av hytter

Sektor for kommunal utvikling har en vesentlig rolle nettopp i den framtidige utviklingen for bygda. Men i tillegg er det ikke bare å velge og vrake blant selvvalgte prosjekter.

– Blant annet har Stortinget bestemt at alle hytter og fritidseiendommer skal få utført feiing, uten at vi i kommunene får tilført midler til dette. I Meråker har vi 1.200 hytter, og det er 20 flere enn antall bolighus i bygda, så det blir selvsagt en stor jobb. Det pågår nå et arbeid for å få laget en forskrift for dette i vår kommune, sier Marken.

Serviceinnstilling

Lokalpolitikeren Anne Marken er særlig godt fornøyd med jobben som gjøres av de kommunalt ansatte i sektoren «hennes».

– Det er masse driftsoppgaver som må løses kontinuerlig. I tillegg er det også mange oppgaver som krever mye ressurser. Særlig siden i vår har det blitt brukt mye tid på å følge opp rovdyrproblematikken i kommunen, men også oppfølging av landbruksplan og arbeidet med å lage en god samfunnsplan er krevende oppgaver, sier Anne Marken. Men det aller viktigste, som hun også skryter av administrasjonen for, er serviceinnstillingen.

– Sektor for kommunal utvikling har som målsetting å være en serviceaktør, både for de som henvender seg til oss og for de i kommunen som får tjenester fra oss. Det utfører de på en måte som vi i det politiske utvalget er godt fornøyd med, sier Anne Marken.

Les forrige sak:
ØNSKELISTE: - Vi har en ønskeliste som vi virkelig håper blir tatt på alvor. Det må ikke bygges en minimumsskole i en bygd i vekst, sier disse fem representantene for frivilligheten i Hegra. Fra venstre: Leder Hilde Raaen i Hegra Skolemusikk, leder i håndballavdelingen Kristin Verket, leder i Hegra IL Ivar Morten Hansen, sekretær i fotballstyret Neriza Håve og leder i idrettsskolen Monica Leinslie.
– Det må bygges en skole for framtida

Sterke ønsker for den nye skolen i Hegra

Close