1 °C Stjørdal, NO
17/10/2021

XC60
XC90
Header-Bingo-uten dato
XC40

Har fire millioner å dele ut

Stiftelsen Skatvals Handelslag skal dele ut penger til gode formål i bygda.

STIFTELSESSTYRE: Dette er det første styret noensinne i Stiftelsen Skatval Handelslag. Fra venstre: Kari Røkke Holm, Olav Haugan, Karin Bostad, Jo-Bjørn Skatval, Johan Olav Hegge og Jostein Myhr. Gunnar Alstad var ikke til stede. STIFTELSESSTYRE: Dette er det første styret noensinne i Stiftelsen Skatval Handelslag. Fra venstre: Kari Røkke Holm, Olav Haugan, Karin Bostad, Jo-Bjørn Skatval, Johan Olav Hegge og Jostein Myhr. Gunnar Alstad var ikke til stede.

Salget av butikklokalene på Skatval ga handelslaget gode inntekter. Nå er Stiftelsen Skatvals Handelslag etablert, og på kontoen står over fire millioner som skal brukes til gode formål i bygda.

Forrige onsdag ble Skatval Handelslags stiftelse etablert. Etter at Skatval Handelslag ble nedlagt først på 1990-tallet, ble lokalene utleid til Trondos og Coop og til slutt solgt til samme firma. Først leieinntektene og deretter salgssummen førte til at handelslaget satt med en betydelig pengesum.

– Vi som satt i styret for Skatval Handelslag fikk mange henvendelser fra lag og organisasjoner på Skatval om bidrag til forskjellige gode formål, forteller styreleder Jo Bjørn Skatval.

– Vi ble da enige om å gi bidrag til de som søkte, og omtrent 2,5 millioner kroner er hittil gitt til blant andre IL Fram, Menighetsrådet, Skatval Skilag, Skatval Skolemusikk og flere, sier Skatval.

Gamle Skatval kommune

For to år siden kom styret fram til at Skatval Handelslags midler skulle flyttes til en egen stiftelse. Etter mange møter og to årsmøter er Stiftelsen Skatval Handelslag nå en realitet.

– Det gamle styret for Skatval Handelslag, som består av fem medlemmer, fortsetter og to nye er forespurt om å være med, fram til det første ordinære årsmøtet neste vår, forteller Jo Bjørn Skatval om veien fram til etablering.

– Vedtektene for stiftelsen er fulgt etter en bestemt mal om hvordan en stiftelse skal settes opp og drives. Når årsmøtet er gjennomført vil vi åpne for at alle lag, organisasjoner og andre gode formål, innenfor grensene til gamle Skatval kommune før kommunesammenslåingen i 1962 kan søke om midler fra stiftelsen. Området består av Skatval, Langstein og deler av Vassbygda, og det vil bli en søknadsrunde pr. år, sier Jo Bjørn Skatval.

Kan dele ut en femtedel i året

Midlene det kan søkes om er betydelige. Vel fire millioner står fortsatt på bok, og reglene tilsier at maksimalt 20 prosent av tilgjengelig kapital kan deles ut hvert år. Det vil si at kassen vil tømmes etterhvert. Imidlertid er det åpnet for at stiftelsen også kan ta imot midler, hvis noen ønsker å donere penger til gode formål.

Styret i Stiftelsen Skatval Handelslaget har gjort en god jobb og hvis en skal dømme etter oppmøtet på det ekstraordinære årsmøtet, har de full tillit på Skatval. Utenom styret og media møtte kun to interesserte fra bygda opp.

Møteleder Johan Olav Hegge forteller at styret ville annonsere i egnede fora når det er tid for første søknadsrunde. Han oppfordrer interesserte til å følge med og det presiseres at midlene kun skal gå til investeringer, ikke drift.

Les forrige sak:
De gir 40.000 kroner til frivilligheten og "Jul for alle" i Fosslia fjellhall. Fra venstre: Terje Hammerbukt, Modulbygg, Ståle Fjerdingen, Elman, Lisbeth Vifstad, Hørsellaben, Fredrik Holmen, MUS, Knut Morten Stokke, Fasadeprodukter, Morten Nilsen, Lås & Montørservice, Anders Teigen, Norgeshus Stjørdal Tømrerservice og Christian Balstad hos Onyx Eiendom.
Gir 40.000 kroner til «Jul for alle»

Bedrifter blar opp for Frivilligsentralens julaftenarrangement

Close