17 °C Stjørdal, NO
13/08/2020

Hedret trofaste ansatte

Festkveld for kommunalt ansatte med minst 25 års fartstid

25 års tjeneste: Foran f.v. Kirsten Aspaas, Brit Eva Lade, Torun Venseth Larsen, ordfører Ivar Vigdenes, Anne Elisabeth Valstad Fånes, Sølvi Nymo, Mette Østmoe Lægran og Anne Lise Tiller Sætnan. 25 års tjeneste: Foran f.v. Kirsten Aspaas, Brit Eva Lade, Torun Venseth Larsen, ordfører Ivar Vigdenes, Anne Elisabeth Valstad Fånes, Sølvi Nymo, Mette Østmoe Lægran og Anne Lise Tiller Sætnan.

Det var en høytidelig stemning i Vektersalen i Kimen da det ble delt ut heder til kommunalt ansatte for lang og tro tjeneste. Klikk på bildene for å se dem i full størrelse!

Rådmann Anne Kathrine Slungård ønsket velkommen. Tradisjonen tro var det heder til alle med 25 års tjeneste og til alle som avslutter etter minst 25 års tjeneste i Stjørdal kommune.

Det var dekket et fyldig bord med tapas fra Marias Kjøkken. Rådmann Anne Katrine Slungård takket ansatte for en utmerket innsats før videre hyggelig samvær med utdeling av erkjentlighetsgaver.

Høytideligheten i Kimen har klart å skape en helt ny atmosfære for denne hederen til ansatte. Det er mye bedre med et eget arrangement der formannskapet var invitert.

Men aller først ville ordfører Ivar Vigdenes takke for lang og tro tjeneste:

– Kjære nåværende og tidligere ansatte!

I dag er dere samlet her i kveld for at jeg på vegne av alle innbyggerne i kommunen skal få lov til å takke dere. Jeg er her sammen med formannskapet og administrativ ledelse. Dette er vår hyggeligste oppgave. Og la meg få si noe kort om hvorfor:

Da dere tok jobb i Stjørdal kommune, så tok dere samtidig del i noe som var større enn dere selv. Enten det var for å gi framtidige generasjoner et best mulig utgangspunkt på veien videre, eller det var for å pleie generasjoner som gikk foran:

Oppdraget både var og er grunnleggende ikke-egoistisk. Omtanke interesse og engasjement for andre og annet enn en selv; det har dere alle til felles. Noen i kommunen vår jobber med å pumpe olje opp av bakken, hugge trær til foredling, legge jord under plog: Ta naturen i bruk. Noen bygger hus, veier og jernbane.

Dere bygger lokalsamfunn! Det gjelder akkurat like mye for den som har sittet på teknisk avdeling og planlagt hvordan byen skal se ut som den som har sittet på brannstasjonen: Beredt til å rykke ut når situasjonen har krevd det, når medmennesker har trengt det.

Det gjelder dere som vasker og ivaretar fellesskapets verdier. Det gjelder dere som passer på helsen til ungene våre, og det gjelder dere som fyller hodene deres med kunnskap. Det gjelder deg som feier og forhindrer at liv går tapt og familier ødelegges.

Det gjelder også deg som er administrator og sørger for at hjulene går rundt i den største virksomheten i gamle Nord-Trøndelag: Stjørdal kommune.

For noen av dere som er her i dag, så har et langt arbeidsliv tatt slutt. For andre vil det fortsette ennå i mange år. Uavhengig av om dere fortsetter eller slutter så skal dere vite at dere har hatt; og at dere vil fortsette å ha en avgjørende rolle i utviklingen av dette lokalsamfunnet.

Ja, for selv om dere forlater arbeidsplassen så er det slik at en skoleunge vokser opp preget av det dere har bidratt til gjennom utrettelig innsats. Selv om dere slutter så viskes heller ikke minnet om en god kollega eller gode arbeidsrutiner bort.

Dere legger igjen noe av dere selv, også når dere forlater oss. Så blir det vår skjerv som er igjen i fellesskap å forvalte den arven på en best mulig måte. Det er også dere som sitter her i dag som hver på sin måte har gjort Stjørdal kommune til det kommunen også er i nasjonal og kommunal sammenheng.

Det er dere som har tenkt alternativt, dere som har klekket ut idéer for hvordan vi hele tiden kan gjøre ting enda litt smartere, litt bedre, strekke oss litt lenger; få til mer. Det er innsatsen som dere har lagt og legger ned hver eneste dag som gjør at jeg kan ta imot folk utenifra for å vise fram hva vi har fått til på Stjørdal.

Det er arbeidet dere har gjort, og gjør, som igjen vekker beundring og nysgjerrighet fra kommuner rundt oss. Og det er verdiene som dere bærer med dere og har lagt igjen som gir meg tro på at vi skal fortsette den utviklingen også inn i framtida.

Dere som sitter her i dag hedres derfor heller ikke bare for lang og tro tjeneste i arbeid for fellesskapet som sådan. Dere hedres for lang og tro tjeneste i Stjørdal kommune; en kommune som har tatt mål av seg til å være annerledes enn andre kommuner på mange vis.

Det være seg om vi bygger byen får i høyden og tar hele kommunen i bruk. Det være seg om vi går først i løypa og viser vei for hvordan framtidas eldreomsorg skal se ut. Det være seg om andre titter mot oss når de skal få inspirasjon til en satsning på kultur, idrett og forebyggende arbeid blant barn og ungdom.

Som ordfører kan man ha mange sånne ønsker for kommunen sin og de man representerer. Men det jeg skal si nå er noe jeg har tenkt mye og nøye på; først og fremst så ønsker jeg at dere som er våre ansatte er stolte av kommunen dere jobber i, og den jobben dere har bidratt med.

Det er faktisk den beste temperaturmåleren for at vi lykkes: Stolt. Ærgjerrig. Sulten på alltid å gjøre ting bedre. Tar tak selv, men sier også i fra.

Sånn sett skal ikke målet vårt være å være den kommunen som er «best» i ett og alt, men den kommunen hvor alle hele tiden ønsker å bli enda litt bedre.

Jeg sier velkommen til bevertning, bespisning og hygge her i kveld. Og så skal vi før desserten også få gi hver og en enkelt av dere en ekstra og velfortjent oppmerksomhet.

Men før vi kommer så langt, så avslutter jeg der jeg begynte: Takk! Takk for at dere valgte å ta del i noe større enn dere selv. Takk for at dere derfor også har gjort Stjørdal kommune større enn seg selv.

Takk for at dere gjennom hver dags arbeidsinnsats har vært med på å gjøre Stjørdal’n enda litt bedre!

Les forrige sak:
JA: Selbu-ordfører Ole Morten Balstad sier ja til gjenvalg. Han er en av to kumulerte på Arbeiderpartiets listeforslag.
Balstad går for fire nye år

Får med seg Tanja Fuglem som varaordførerkandidat

Close