12 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

Hegraseminaret 2013

Arne Martin Laukvik, adm. dir. Hegra Sparebank foredrar om Den nordiske Sparebankmodellen.

 

Norge og Norden har i de siste 200 årene utviklet velfungerende demokrati og en forvaltning av naturresursene som er kommet felleskapene til gode. Med sine velferdsstater har de nordiske landene skapt samfunn som bygger på en stor grad av tillit mellom borgere og myndigheter.  Den nordiske modellen har i de aller siste årene tiltrukket seg fornyet interesse.

 

Kontrasten er stor til mange europeiske land som takler finanskrisen med økonomiske innstramninger, arbeidsledighet og reduserte velferdsordninger. Folkevalgte organ er blitt satt under press, demokratiske prosesser er blitt svekket og tilliten mellom styrte og styrende vakler. Krisen i eurosonen er dermed en politisk krise som utfordrer demokratiet.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Hva gjør at den nordiske modellen har taklet den politiske og økonomiske krisen rimelig bra? Hvorfor er ikke Norge og Norden så hardt rammet? Ligger svaret i den økonomiske historien? Ligger svaret i den relativt fredelige utviklingen av regionens egalitære politiske institusjoner? Har utviklingen vært unik? Kan vi trekke generelle lærdommer fra Nordens erfaringer? 

 

Hegraseminaret 2013 inviterer til konferansen ”Norge og Norden i et kriserammet Europa:

 

Forelesere er:

Gunnar Skibrekk, professor i filosofi: Kva er det med Norden? Historiske føresetnader for «den norske modellen», i eit modernitetsteoretisk perspektiv.

Trond Nordby, professor i statsvitenskap: Nordens politiske systemer.

Espen Moe, førsteamanuensis statsvitenskap og økonom: Hvordan har de norske naturresursene blitt forvaltet – stat – marked og demokratiske kompromisser.

Kjartan Fløgstad, forfattar: Korleis vart forsoning skapt etter borgarkrigen i Finland?

Arne Martin Laukvik, adm. dir. Hegra Sparebank: Den nordiske Sparebankmodellen.

Torbjørn L. Knutsen, professor i statsvitenskap : Konferanseleder

 

Det er fri adgang, servering, kultur og omvising på Hegra festning.

 

 

Les forrige sak:
Nasjonal brannøvelse 2013

  Alle som har sett en brann på nært hold, har […]

Close