-2 °C Stjørdal, NO
15/10/2019

– Hell bru trenger oppgradering

Høyre ønsker at brua på Sandfærhus rustes opp for de daglige behovene

VIKTIG FOR STORSAMFUNNET: En oppgradering av Hell bru vil være viktig for samferdselen, og ikke minst tungtrafikken, i området. Fra venstre: Fylkesordførerkandidat Pål Sæther Eiden (fra venstre), stortingspolitikerne Jonny Finstad og Helge Orten og ordførerkandidat i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik. VIKTIG FOR STORSAMFUNNET: En oppgradering av Hell bru vil være viktig for samferdselen, og ikke minst tungtrafikken, i området. Fra venstre: Fylkesordførerkandidat Pål Sæther Eiden (fra venstre), stortingspolitikerne Jonny Finstad og Helge Orten og ordførerkandidat i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik.

Høyre vil ha fortgang i oppgradering av bru som benyttes i viktige funksjoner.

Ole Hermod Sandvik, ordførerkandidat for Stjørdal Høyre, og Pål Sæther Eiden, fylkesordførerkandidat for Trøndelag Høyre, har vist fram Hell bru på fylkesveg 950 for stortingsrepresentantene Helge Orten (komitéleder) og Jonny Finstad, medlemmer av transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre.
– Hell bru er ei bru som trenger oppgradering, og dens nytte for statlige funksjoner er det som særlig aktualiserer behovet for oppgradering, sier Eiden.

Funksjon som statlig veg

Hell bru har begrenset bæreevne, noe som fører til at tømmertransporter til Kjeldstad i Selbu må kjøre om Hegra bru. Videre er forhåndslagret militært materiell på Frigården såpass tungt at det ikke kan kjøres over den samme bruen, men må kjøre mot Trondheim for så å snu og kjøre nordover. I tillegg fungerer Hell bru som omkjøringsvei når E6 på strekningen er stengt.
– Til sammen gjør dette at Hell bru har en større funksjon enn til kun fylkeskommunal nytte, selv om selve brua er fylkeskommunal. Vi håper stortingspolitikerne ser utfordringen med å skulle oppgradere ei fylkeskommunal bru ikke bare for eget behov, men for å ta hensyn til det som i bunn og grunn er bruk av brua som havner inn under statlig ansvar, sier Eiden.

Vil bruke mer på fylkesveger

– For meg og Høyre er det viktig å ta opp lokale og regionale utfordringer med våre politikere på Stortinget, slik at de blir kjent med hvilke utfordringer det er rundt om i landet. For Høyre er det viktig å jobbe sammen på tvers av folkevalgte nivåer for å gjøre Stjørdal, Trøndelag og Norge bedre, sier Eiden.
– Fylkesveiene i Trøndelag trenger et skikkelig løft, for å få både folk og varer fram dit de skal. Da trengs det ny ledelse og en ny kurs for Trøndelag etter høstens valg. Med Høyre blir det mer vedlikehold og investeringer i fylkesveiene våre, samtidig som vi fortsatt skal ha kollektivtrafikk i hele Trøndelag. For trønderne skal komme raskt frem og trygt hjem, sier Pål Sæther Eiden, som får støtte av partiets ordførerkandidat i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik.
– Stjørdal Høyre er opptatt av at beredskapen skal være best mulig og i så måte er det naturlig å tenke på alt det tunge militære utstyret som i en krisesituasjon skal gjennom Stjørdal kommune i en eller annen retning. Øvelsen «Trident Juncture» ga en pekepinn på omfanget og da er det viktig at Hell bru ikke blir en utfordring for forflytningen av slikt utstyr, sier Sandvik.

 

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto: Utrykningspolitiet)
Enda flere bøter på E14

Tre fikk forelegg for å ha kjørt for fort

Close