9 °C Stjørdal, NO
11/07/2020

Helse for alle – ikke kø for alle

 

Regjeringen er mere opptatt av å begrense statens kostnader gjennom rasjonering av helsetjenester enn å sørge for at folk får raskest mulig hjelp. Det er et moralsk aspekt ved dette som er alvorlig. En sosialøkonomisk kynisme som glemmer enkeltmennesket hviler over helse-Norge.

Ville helseministeren selv akseptere flere uker i kø for MR-undersøkelse ved mistanke om hjernesvulst eller godta å vente inntil ett år på å få utredet mulig hjertesykdom? Antagelig ikke. Men det er den hjerterå realiteten folk flest må forholde seg til. Helseministeren har et alvorlig troverdighetsproblem når han krever lojalitet til et offentlig monopol fra innbyggerne, mens han selv har fortalt i media at han bruker Volvat private sykehus.

Regjeringens helsepolitikk skaper et todelt helsevesen som øker forskjellene mellom de som kan betale og de som ikke kan betale.  De som har velfylt lommebok og/eller helseforsikring, kan kjøpe den behandling de har behov for. Vi andre må stå i kø. Dette er en alvorlig skjevdeling av helsetjenester som ikke er velferdssamfunnet verdig.

Iverksettelse av en ny helsepolitikk er derfor en av de aller viktigste sakene for Høyre fremover. Retten til å stå i kø skal avløses av retten til å få nødvendig helsehjelp.

Skal vi klare å redusere sykehuskøene, må vi slippe alle gode krefter til. Vi må ta i bruk ledig kapasitet for det viktigste formålet: Diagnose og behandling av syke mennesker. Høyre vil innføre en 48 timers garanti for utredning ved mistanke om alvorlig kreftsykdom. Ingen skal måtte gå i ukevis i angst, og  stå i lang kø mens en potensielt ondartet sykdom får utvikle seg.

Raskere diagnose og behandling vil også føre til at sykmeldte kommer raskere tilbake i jobb. Dette vil gi betydelige reduserte menneskelige omkostninger og store økonomiske besparelser for den enkelte og for arbeidslivet.

Norge har et massivt byråkrati som har vokst kraftig de senere årene, også i helsevesenet. Det er nå flere byråkrater enn leger i norske sykehus! Det er klart at dette ikke kan fortsette. Høyre vil redusere byråkratiet gjen­nom å avvikle det regionale administrative leddet. Slik kan betydelige driftsmidler frigjøres til pasientbehandling.

Høyre vil gjøre helsevesenet tryggere og øke kvaliteten på behandlingen. Vi vil slippe fagfolkene i sykehusene til med gode ideer til beste for pasientene. Høyt kvalifisert helsepersonell må få frigjort tid til pasientbehandling og avlastes for rent merkantilt arbeid.

Stortingsvalget i 2013 blir det viktigste på lang tid. Det står mellom 12 år med rødgrønt styre eller en borgerlig regjering med nye ideer og bedre løsninger, også innen helsepolitikken.

 

Les forrige sak:
Svensk brøytehjelp

  Det handler om fv 705 fra kommunegrensa mot Selbu til […]

Close