11 °C Stjørdal, NO
27/06/2019

Helsehuset blir realisert

Et enstemmig formannskap går inn for å realisere det planlagte helsehuset

FULLT OPPMØTE: Det var ingen forfall til dagen møte i formannskapet som vil realisere Helsehus og Hegra Barneskole med skytterhall. Saken blir endelig avgjort i kommunestyret som starter kl. 17.00. FULLT OPPMØTE: Det var ingen forfall til dagen møte i formannskapet som vil realisere Helsehus og Hegra Barneskole med skytterhall. Saken blir endelig avgjort i kommunestyret som starter kl. 17.00.

Et enstemmig formannskap går inn for å realisere det planlagte helsehuset.

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) foreslo at prosjektet gjennomføres der kommunens egenandel dekkes av SIO-midler. Rådmannen hadde foreslått at kommunens andel i finansieringen, kr. 39.762.000,- tas inn i investeringsplan 2019 – 2022. Ordføreren er glad for at SIO har overlevd budsjettforhandlingene mellom KrF og regjeringen.

Dette var pkt. 4 i forslag til innstilling. De tre første punktene ble enstemmig vedtatt i tråd med rådmannens innstilling. Det betyr at kommunestyret vedtar skisseprosjektet datert 01.10.18. Det legges til grunn for å iverksette samspillsavtalens Fase 2, gjennomføring.

Total kostnadsramme for prosjektgjennomføringen settes til kr. 290.000.000,-. Veidekke Entreprenør AS er totalentreprenør. En samspillsavtale ble endelig signert 09.05.18.

Rådmannen anbefalte at foreliggende skisseprosjekt med kostnadsramme og finansieringsplan ble vedtatt. Dermed kan detaljprosjektering og forberedelser til byggestart fortsette uten stans.

Ja til skytterhall

Debatten om realisering av ny Hegra barneskole handlet mest om å realisere en ny skytterhall. Joar Håve (A): – Setter Stjørdal kommune i gang uten avklaring av tomteervervelsen?

Coop Storlien artikkelnivå

Etatsjef Tore Rømo svarte på vegne av rådmannen: – Vi trenger hjemmelsgrunnlag i reguleringsplan for å gå videre. Vi arbeider for å få på plass de endelige avtaler med grunnerverv. Det jobbes på veldig mange fronter parallelt i denne saken. Vi forholder oss til at vi har en grei dialog med grunneier for å bygge skolen. Dersom det skulle bli ekspropriasjon, er det mulig å få tiltre området under avklaring. Vi har erfaring med parallelle prosesser for ikke å tape tid. Vi har en god dialog og håper å komme i mål.

Ragna Straume (V): – Jeg foreslår at det settes av 13 mill. kr. i økonomiplanen til å realisere en skytterhall nært skolen.

Dette forslaget fikk tilslutning fra Ap og SV. Dermed ble det 6-5 for forslaget om skytterhall i formannskapet.

Kommunestyret har som kjent et annet flertall. Det spørs om forslaget om skytterhall blir vedtatt av kommunestyret.

De fem første punktene om realisering av Hegra barneskole ble enstemmig vedtatt. Det betyr bl. a. at total kostnadsramme for prosjektgjennomføringen, inkluderer både «målpris» og byggherrekostnader settes til kr 150,6 mill. kr. eks mva. Finansieringsbehovet er 148,0 mill kr eks mva.

– Jeg ser fram til å sette første spadestikk i 2019, sa ordfører Ivar Vigdenes som tok sterkt avstand fra påstander om «gladelig utsettelse»: – Utsettelse har kommet som en følge av eksterne faktorer, understreket ordføreren.

Les forrige sak:
POPULÆRT TREFF: Mammaer og barn koste seg på barseltreffet. Rundt bordet sitter fra venstre Hege Holsæter med Emanuel. Bente-Elise Monsen med John-Sevrin. Ida Mette Rønning med Solveig og Silje Sandvik med Rina.
Store og små på barseltreff

Nybakte mødre møttes for en nyttig og sosial prat

Close