11 °C Stjørdal, NO
30/07/2021

Her har de skapt et unikt tilbud

Gården har hatt besøk av åtte innvandrerkvinner som lærer seg språk og livsmestring

Per i dag er Eikra aktiv medborger det eneste tilbudet Stjørdal kommune har, som retter seg mot denne gruppen. Foran fra venstre: Jihan Housho, Veronica Reinås, Sarah Nemeye. Bakre rekke fra venstre: Leila Mohammadi, Irina Ammosova, Justine Mukesha, Segen Tsigehannes Nwatu, Annet Kobusingye, Hamida Yasser Al-Mdawwar og Grethe Ekren. Per i dag er Eikra aktiv medborger det eneste tilbudet Stjørdal kommune har, som retter seg mot denne gruppen. Foran fra venstre: Jihan Housho, Veronica Reinås, Sarah Nemeye. Bakre rekke fra venstre: Leila Mohammadi, Irina Ammosova, Justine Mukesha, Segen Tsigehannes Nwatu, Annet Kobusingye, Hamida Yasser Al-Mdawwar og Grethe Ekren.

Eikra gård ved Sorta har hver dag i tre uker hatt besøk av åtte nyankomne innvandrerkvinner, som skal lære seg språk og livsmestring.

– Prosjektet heter Eikra aktiv medborger, og tanken er at kvinnene skal få prøve seg på språket i autentiske omgivelser samtidig som de får innblikk og lærdom i norsk kultur og arbeidsliv. Målet er at de skal få en styrket inngang til arbeidslivet gjennom bedre forståelse for hvordan hverdagsliv fungerer i praksis, med mye vekt på muntlig kommunikasjon, forklarer konsulent ved integreringstjenesten i Stjørdal kommune, Oddrun Selstø Harnes.

Prosjektet som har fått bevilget penger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, er et arbeidsrettet introduksjonskurs med fokus på språkutvikling og livsmestring, der deltakerne lærer om alt fra god psykisk og fysisk helse, til mer hverdagslige ting som sortering av avfall.

– Arbeidsmessig har kurset fokus på helsefag, slik at deltakerne kan avgjøre om det kan være en aktuell arbeidsplass i fremtiden. Helsedelen av kurset er lagt til et kunnskapsnivå som står i samsvar med målgruppens språkferdigheter, opplyser daglig leder ved Eikra gård, Veronica Reinås.

Per i dag er dette det eneste tilbudet kommunen har å tilby denne målgruppen. På sikt planlegges det å innføre andre yrker, blant annet restaurant-, renholds- og hotellyrket.

Så et behov

– I seks år har jeg tilbudt aktiviteter for barn og unge i asylmottak, og har observert at foreldrene hadde det samme behovet, forteller Reinås.

Som sosial entreprenør bidrar Eikra gård med å løse samfunnsutfordringer for å avlaste det offentlige. Reinås tok derfor kontakt med Harnes, for å foreslå et lignende tilbud til voksne. Det gikk ikke langt tid før en prosjektskisse var utformet og en søknad var sendt.

– Vi legger opp til motivasjon og mestring. En dag snakket vi for eksempel om hva vi var flinke til. Det var stor enighet om at jeg var god til å stille spørsmål, mens andre var flinke til å tegne, lage mat og lignende, ler Reinås.

Hver dag spiser damene frokost sammen, gjerne ute i solen. Gretha Ekren forteller at det er gøy å se hvor mye de har lært og at kvinnene er svært nysgjerrige og engasjerte. Foran fra høyre Veronica Reinås, Oddrun Selstø Harnes, Annet Kobusingye, Irina Ammosova, Sarah Nemeye, Grethe Ekren, Leila Mohammadi, Segen Tsigehannes Nwatu, Hamida Yasser Al-Mdawwar, Justine Mukesha og Jihan Housho.
Hver dag spiser damene frokost sammen, gjerne ute i solen. Gretha Ekren forteller at det er gøy å se hvor mye de har lært og at kvinnene er svært nysgjerrige og engasjerte. Foran fra høyre Veronica Reinås, Oddrun Selstø Harnes, Annet Kobusingye, Irina Ammosova, Sarah Nemeye, Grethe Ekren, Leila Mohammadi, Segen Tsigehannes Nwatu, Hamida Yasser Al-Mdawwar, Justine Mukesha og Jihan Housho.

I sommer har kvinnene tilbragt tre sammenhengende uker på Inn på tunet-gården, men nå blir det et lite opphold før de igjen møtes en dag i uka utover høsten.

– Et viktig aspekt er at de knytter bånd. Derfor har de lovt at de skal kontakte hverandre og møtes i løpet av ferien, sier Harnes mens hun ser på deltagerne med et glimt i øyet. Hun får bekreftende nikk tilbake fra gruppen som sitter i solveggen og koser seg med frokost.

Kake eller vaffel

I løpet av kurset har deltagerne fått prøvd seg i mye de trenger for å klare seg i den nye hverdagen i Norge. Dette inkluderer alt fra å lære seg å ringe til lege, til å få kunnskap om norsk kost og ernæring.

– Denne uken har vi laget mat fra alle deltagernes opprinnelsesland. Tirsdag laget vi retten Muamba, som kommer fra Kongo. I dag skal vi lage norsk mat, forteller Reinås og legger til at det er en fin måte å lære hverdagsspråket.

Kvinnene selv synes det har vært lærerikt å tilbringe ukene på Eikra gård, og forteller om lange turer som avsluttes med yogaøkter.

De har allerede funnet en norsk favoritt på matfronten.

– Vi har laget kake og vaffel. Av de to er vaffel aller best, sier de nesten i kor mens latteren sitter løst.

Utvikling av nasjonal modell

Prosjektet skal bidra til å utvikle en modell for hvordan kommuner og sosiale entreprenører kan samarbeide om yrkesrettet språkutvikling og livsmestring.

– Det finnes rundt 400 såkalte Inn på tunet-gårder som Eikra rundt omkring i landet, og gården er en velegnet arena til opplæring for målgruppen. Kurset, metoden og modellbeskrivelsen som utvikles på Eikra gård sammen med Stjørdal kommune, er overførbare til flere ulike arenaer, forklarer Reinås.

Samarbeidet innbefatter både programrådgivere i kommunen og lærere ved voksenopplæringen. Eikra gård er ansvarlig for gjennomføring og ledelse av prosjektet, mens integreringsenheten står for rekruttering og oppfølging av deltagere.

Måler faktisk effekt

Prosjektet evalueres fortløpende gjennom tilbakemeldinger fra deltagerne.

– Effekt blir målt flere ganger ut fra gitte måleindikatorer, slik at vi får sikret fremgang og måloppnåelse, sier Reinås.

Hun forteller at høsten 2020 deltok Eikra gård på et program for tidlig fase entreprenører som løses samfunnsutfordringer.

– Programmet hadde spesielt fokus på prosjekter som inkluderer flere i arbeidslivet, og som hadde en strategi for skalering til hele Norge eller internasjonalt.

Les forrige sak:
Ga Blink ledelsen etter drømmetreff

Blink leder mot KFUM til pause

Close