12 °C Stjørdal, NO
30/07/2021

Her kan det komme 60 nye leiligheter

Planlegger 60 nye leiligheter og 500 kvadratmeter med næringsareal.

Moksnes Park AS ønsker å utvide kvartalet ved Søndregate og Torgveien, det innebærer rivning av flere eksisterende bygg. Moksens Park AS ønsker å utvide kvartalet ved Søndregate og Torgveien, det innebærer rivning av flere eksisterende bygg.

Selskapet Moksnes Park As planlegger å utvikle kvartalet ved Søndregate og Torgveien, og vil bygge 60 nye leiligheter og 500 kvadratmeter med næringsareal på tomten.

Det innebærer rivning av tre hus på tomen, bebyggelsen som i dag residerer Moksnes Sport As i første etasje og to etasjer med leiligheter for imidlertid stå.

Det var Trønder-Avisa som omtalte saken først.

5000 kvadratmeter

Moksnes Parks As eies av Mea Invest AS, Hugal AS og Bråholmen AS. Ifølge Trønder-Avisa skal selskapet vil styres av Jørgen Jørstad i Hugal.

– Målet med reguleringsarbeidet i Moksnes-kvartalet er å transformere gammel og dårlig bygningsmasse til det sentrumsplanen åpner for, sier Per Olav Børresen til avisen.

I beskrivelsen til prosjektet kommer det frem at det er planlagt å bygge fire etasjer mot Søndre gate, ved Torgveien foreslås det derimot å bygge fem, i tillegg til en inntrukken sjetteetasje mot gaten. Samlet er prosjektet skissert til et bruksareal på om lag 5000 kvadrat, dette skal huse både bolig og næring. I tillegg er det planlagt parkeringsareal og parkeringskjeller på omtrent 1500 kvadratmeter.

Tilrettelegger for gode leiligheter

– Det er ønskelig med boliger i etasjene over førsteetasje mot Søndre gate og fra førsteetasje og opp mot Torggata. Kvartalsbebyggelsen gir et gårdsrom som er skjermet i forhold til støy og gir boligene en stille side, heter det i prosjektbeskrivelsen.

Videre står det beskrevet at det er viktig med både flere boliger og forretninger i sentrum, derfor tas det sikte på å tilrettelegge for gode leiligheter med gode lys- og utsiktsforhold, i tillegg til funksjonelle planløsninger.

Overskriver byggehøyden

Slik det står i beskrivelsen vil bygget trolig overskride overskride byggehøyden kommunens sentrumsplan tillater, det står også presisert på Stjørdal kommunes egne hjemmesider i informasjonen om planarbeidet. Ifølge Trønder-Avisa er sentrumsplanen regulert til 18,5 og 16 meter. Moksnes Park AS sine planer er derimot satt til 19,3 meter.

Les forrige sak:
Bilstans stengte E6-tunell

Stavsjøtunnelen er åpnet igjen etter bilstans.

Close