12 °C Stjørdal, NO
05/06/2020

Her kommer svaret på hva dette er

Byggverket er et splitter nytt hotell

På Tønsåsen har detteLUFTIG HOTELL: På Tønsåsen har dette insekthotellet blitt reist. Kommunen har fått tilskudd til både dette og et tilsvarende på Håmmårsberget på Skatval. (Foto: Terje Rotabakk) byggverket blitt reist, men mange spekulerer på hva det er. (Foto: Terje Rotabakk) LUFTIG HOTELL: På Tønsåsen har dette insekthotellet blitt reist. Kommunen har fått tilskudd til både dette og et tilsvarende på Håmmårsberget på Skatval. (Foto: Terje Rotabakk)
Volvo XC60-020620-mobil
Volvo XC40-020620-mobil

Mange spekulerte på hva slags byggverk som hadde kommet opp på Tønsåsen. Svaret er et flunkende nytt insekthotell.

Stjørdals-Nytt fikk flere henvendelser angående byggverket som var av det nymoderne slaget og helt ferskt på Tønsåsen. Bygartner Elin Aune i Stjørdal kommune har svaret.

– Dette er et insekthotell, som foreløpig ikke er fylt opp med bolmateriale, svarer Elin Aune.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel
Statlige tilskudd

Kommunen har søkt om, og fått tildelt, midler til tiltak for ville pollinerende insekter. Insekthotellene skal lokke nyttige pollinerende insekter til hotellrommene. Disse insektene gir som kjent bedre avlinger av både frukt og bær, samtidig som de bekjemper skadeinsekter.
Også på Håmmårsberget ved Håmmårsbukta på Skatval er et insekthotell bygd og tatt i bruk.
– Både på Håmmårsberget og Tønsåsen er prosjektene tenkt å gi i pose og sekk for å ivareta viktige naturkvaliteter som igjen gir gode vilkår til ville pollinerende insekter. Dette gjør vi ved at vi tilrettelegger for og informerer om de ville pollinerende og deres matfat i floraen i tillegg til at vi driver skjøtsel på de viktige naturtypene registrert på disse områdene, sier Aune.

Nasjonalt viktig

Både for Håmmårsberget og Tønsåsen er det registreringer som tyder på at det her er flora som er god til mataukområde for insektene. Dette er årsaken til at kommunen får tilskudd.
– En naturtype registrert her anses som viktig på nasjonalt nivå. Ulempen er at det ikke finnes tilskuddsmidler til å ivareta disse, forklarer Elin Aune.
Insekthotellene som er plassert ut på Håmmårsberget og Tønsåsen er utformet slik at det er hotell på ene siden, mens det er en slett plate på motsatt side.
– Her vil det etter hvert komme en informasjonsplakat som vil fortelle om ville pollinerende og om naturtypen i området og de plantene som er viktig for insektene, sier bygartner Elin Aune.

Skolebidrag

For begge områdene handler det i følge gartneren om å åpne opp og fjerne stor vegetasjon. På den måten kan de forutsetningene som floraen i registreringen liker, komme tilbake.
– Vi må ha mat til de ville pollinerende om de skal bestå. Pleie av naturtyper er et prosjekt «herfra til evigheten» da det raskt gror igjen siden det for eksempel ikke går dyr på beite og pleier vegetasjonen. Nå har vi noe på gang som kanskje løser dette problemet der vi har store nok områder. Vi får se om vi lykkes med det, sier Elin Aune, som har et håp om å engasjere skoler i arbeid og oppfølging av prosjektene.
– For Tønsåsen er Lånke skole kontaktet og 7. trinnet er så smått i gang. For Håmmårsberget har vi kontaktet Aglo, men der har vi ikke kommet lenger ennå, sier Aune.

 

Les forrige sak:
Daglig leder, Fredrik Holmen i Maskinutleie Stjørdal gleder seg stort til åpen dag torsdag 16. mai – sammen med hele 18 medutstillere vil de kunne tilby et bredspektret utvalg av varer og tjenester på denne minimessen.
M.U.S inviterer til fagmesse

Mellom 15 og 20 utstillere viser fram sine produkter dagen før dagen

Close