4 °C Stjørdal, NO
15/10/2019

Her skjer det store endringer

Nytt næringsområde i ferd med å reise seg

OMRÅDE I ENDRING: Byggeaktiviteten på Vegsletta er allerede i full gang. OMRÅDE I ENDRING: Byggeaktiviteten på Vegsletta er allerede i full gang.

Vegsletta like ved Evja vil neste høst se helt annerledes ut. To store kontrakter er signert, den tredje er i prosessen og på sikt kan det komme en splitter ny brannstasjon på området. Det nye næringsområdet er i ferd med å reise seg.

I fjor startet salget av tre store tomter inne på Vegsletta. Totalt er 50 mål avsatt, hvorav rundt 30 skal gå til næringsareal. Her har Obs Bygg allerede satt spaden i jorden, og byggingen er planlagt å foregå frem til åpning i mars 2020 da 6.000 kvadratmeter skal stå ferdig for kunder og de ansatte.
Ved siden av kommer Vianor med sitt bygg, som blir liggende helt i sørenden av næringsområdet. Dekktilbyderen starter ganske snart byggingen av sitt nye næringsareal, og etter planen skal innflytting skje i løpet av 2020.

MUS i sluttfasen

Den siste av de tre næringsaktørene som skal inn på området er etter planen Maskinutleie Stjørdal (MUS), som er i sluttfasen med kommunen før en kontrakt skal signeres. Her gjenstår de siste detaljene, blant annet om arealtilpasning, før underskriftene bli plassert på kontrakten.
Fredrik Holmen i MUS har signalisert at de regner med å starte etter sommeren med grunnarbeidet på den ti mål store tomten. På tomten skal det også settes opp et næringsbygg med en grunnflate på 2.500 kvadratmeter. Hvis alt går som Holmen ønsker skal bygget og tomten stå ferdig etter sommeren 2020.

Brannstasjon

De resterende 20 mål er forbeholdt næring/tjenesteyting, og i reguleringsbestemmelsene er det avsatt et areal i det nordlige hjørnet på Vegsletta hvor kommunen kan anlegge en brannstasjon.

Ny vei

Øst for området er det laget en ny fylkesvei 32, som vil bli ny gjennomfartsåre mellom sentrum og Værnes kirke. Veien skal åpnes enten før eller idet de nye næringsaktørene åpner sine lokaler. Ved siden av er det anlagt gang- og sykkelvei.
Samtidig med at ny fylkesvei 32 åpner, skal eksisterende Kirkeveg mellom Øyanvegen og den nye fylkesvegen stenges for alminnelig trafikk og kun brukes som adkomstvei for Forsvaret, eksisterende boligeiendommer og som sykkelvei.

 

Høstkupp

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Tatt med 150 gram hasj

Nå må mannen i fengsel

Close