8 °C Stjørdal, NO
15/06/2021

Her vil de ta ut 14,5 millioner tonn stein

138 dekar av et kupert skog- og hogstområde er planlagt å bli steinbrudd

Her er steinuttak og massedeponi planlagt i Malvik. (Illustrasjon: Saksfremlegg Malvik kommune). Her er steinuttak og massedeponi planlagt i Malvik. (Illustrasjon: Saksfremlegg Malvik kommune).

Stjørdalsfirma vil ha steinbrudd og massedeponi i Malvik.

Tverås Maskin & Transport AS vil ta ut 14,5 millioner tonn stein og opprette massedeponi i Malvik.

Det er i et skogområde rundt Vollan gård helt vest i Malvik kommune Stjørdalsfirmaet og plankonsulent Pro Invenia AS har utarbeidet detaljreguleringsplan for steinbrudd og massedeponi.

138 dekar av et kupert skog- og hogstområde er planlagt å bli steinbrudd med etappevis uttak av inntil 5,4 mill. m3 (14,5 mill. tonn) stein. Massedeponiet er planlagt på 193 mål.

Vil ha høringsrunde

Rådmannen sin innstilling er å legge planene ut til offentlig høring. 3. juni skal utvalg areal og samfunnsutvikling i Malvik behandle planene. Virkningene av et så stort inngrep er nøye vurdert i forhold til andre interesser og verdier i området.

Planen er at steinbruddet skal skjermes mot innsyn gjennom styrt rekkefølge av uttak av stein. En skjermingsvoll skal bygges, og området skal gjerdes inn.

Ny matjord

Et 193 mål stort tilnærmet flatt skog- og myrplatå er planlagt brukt til massedeponi. Gjennom mottak av to millioner kubikk masse kan terrenget fylles opp inntil 15 meter. Med etappevis oppfylling og istandsetting kan det bli ny dyrket jord oppe på fyllingen. Området er undersøkt med grunnboring for å konstatere at det ikke er sensitive masser under.

Les forrige sak:
Arild Nordgaard (f.v.), Knut Johnny Brevikdal og Magne Nordahl ser frem til å legge ut på langtur i bak rattet på hver sin Corvette i sommer.
Lever ut guttedrømmen: – Det er ikke ponnier, men skikkelige bryggerihester

- Greia med bilene er at de er så vanvittig gode å kjøre

Close