23 °C Stjørdal, NO
22/05/2019

Historisk Årbok med variasjoner

|| ÅRBOK NR. 27: Sentrale aktører under presentasjon av Historisk Årbok 2017 fra Historielagene i Stjørdalsbygdene. Her er f.v. Grethe Hegge, redaktør Jon Loar Fiskvik, Ansgar Aasvang, leder i årboknemnda Egil Rømo, Else Solvoll og Sigurd Røvik.||

 

Redaktør Jon Loar Fiskvik foretok en gjennomgang av alle de 22 bidragsyterne som har skrevet til sammen 25 artikler fra Armfeldts karolinere til mer aktuelle beretninger. Her er alt fra presentasjonen av Åse Siri Lawson, «en stille arbeider for krigsseilerne», til spaserturen fra Meråker til Trondheim med tidsramme på tolv timer. Gunnar Leirtrø har laget en livfull beretning om oppfinnsomme Sigurd Øfsti.

Årets utgave er innholdsrik med stor variasjon. Det er fortsatt bygdene som klarer å skape mest stoff, men Steinar Vigen har benyttet kunnskapen fra mye ferdsel til å skrive om «Gata slik jeg husker den». Det er bred presentasjon av handelen på Skatval. Per Morten Gresseth er gjenstand for stor oppmerksomhet.

Historisk Årbok 2017 er en spennende reise; god tur!

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
||
Politiet advarer mot føret

Det slår politiet i Værnesregionen fast. På sin Facebook-side har de […]

Close