17 °C Stjørdal, NO
15/07/2020

Hjelp til småbarnsfamilier

Home-Start Familiekontakten er et lavterskeltilbud der frivillige tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder.  I Stjørdal er kom­mu­nen driftsansvarlig for tiltaket.

  Vi opplever at mange småbarnsfamilier har en strevsom og travel hverdag. Utveksling av erfaringer og motiverende samtaler er viktig ved denne samlingen, forteller koordinator Gunn Kristin Støver.

Noen mangler et nettverk som kan stille opp dersom sykdom, ensomhet eller hverdagsproblemer blir for krevende. Problemer de gjerne skulle fått diskutert med andre. I de fleste tilfeller der det er problemer, er det litt for høy terskel til å ta kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Det er her Home-Start Familiekontakten kommer inn i bildet. Ordningen er ment å være en foreldrestøtte i en tidsbegrenset periode på 2-4 timer i uka. Hjelpen gis fortrinnsvis på familiens hjemmebane. Hovedhensikten er å avverge at problemene forstørres, forteller koordinator Gunn Kristin Støver.  

Hvem yter hjelp?
Hjelpen blir gitt av flotte familiekontakter med foreldreerfaring eller erfaring i arbeid med barn.  Familiekontakten er mennesker med overskudd, som har tid og lyst til å besøk en familie, i tillegg til å være et lyttende medmenneske og en god støttespiller i en småbarnsfamilie i en tidsbegrenset periode. Familiekontakten har i forkant gjennomgått et 30 timers forberedelseskurs, levert poli­tiattest og har underskrevet taushetsløfte, forteller Støver. I 2009 ga våre 12 familiekontakter hjelp til 15 familier og 42 barn, forteller Støver.

Samling
Årets samling for familiekontakter, region nord, er lagt til Stjørdal den 9. oktober med 40 deltakere. Her samles familiekontakter fra Mo i Rana, Steinkjer, Trond­­heim og Stjørdal. Denne dagen ønsker vi at våre familiekontakter skal få faglig påfyll og inspirasjon til videre arbeid. Utveksling av erfaringer og motiverende samtaler er svært viktig for familiekontaktene ved denne samlingen.

Les forrige sak:
- Vi håper at riktig mange ­arbeidsgivere deltar når vi ­inviterer til arbeidslunsj i kommunestyresalen på fredag, sier Nina Vesterdal som er ­leder i Mental Helse Stjørdal.
Verdensdagen for psykisk helse

- Verdensdagen for psykisk helse markeres i Stjørdal kommende helg, forteller […]

Close