4 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Hjelpende hender for personer og bedrifter

|| De var fire som startet opp, og nå er de fem fast ansatte, men de jobber fortsatt «for you». Fra venstre: Jon Erik Drugli, Brit Flatås, Rune Kristiansen, Tone Elisabeth Aasvang og Morten Andresen.||

Menneskene er det viktige for bedriften 4You AS i Stjørdal. Nå har de utvidet, og ønsker økt aktivitet i Stjørdals-regionen.

Den unge og engasjerte bedriften har et solid fotfeste fra før i regionen, men ser også at behovet for tjenestene de tilbyr er økende både for bedrifter og enkeltpersoner.

– Målet vårt er at vi skal være førstevalget for de som vil utvikle seg. Omstillingskompetanse og relasjonskompetanse er noe vi kan.

Tre av de fire eierne og to ansatte sitter rundt møtebordet i 4You AS-lokalene hos Proneo i Stjørdal. De snakker varmt om menneskelig utvikling og veiledning i å finne den riktige veien videre i yrkeskarrieren og livet.

– Formålet vårt er å være førstevalget i å bistå virksomheter og personer for å oppnå utvikling, omstilling og endring. Det er det vi har jobbet med tidligere og det er det vi skal jobbe med i 4You AS, sier Jon Erik Drugli.

Han er avtroppet daglig leder, men slett ikke avtroppet på noe annet vis. Tvert i mot ønsker han å bruke mer av tiden sin til mennesker som trenger og ønsker utvikling. Det gjør at Brit Flatås er headhuntet til jobben som daglig leder i det forholdsvis ferske selskapet. Hun kommer fra en jobb som karriereveileder i Karrieresenteret i Trøndelag, og har lang erfaring i å jobbe med utvikling av mennesker og virksomheter i omstilling.

Samspill mellom mennesker

Pr i dag har de fire som startet 4You AS blitt til fem. Tre av de fire som etablerte bedriften jobber i selskapet, men bedriften består av flere enn de fem.

– Kongstanken er at vi skal ha en pool med gode veiledere. Da har vi alltid rett person å sette inn i de oppdragene vi har, sier damene og herrene i 4You AS.

Selskapet, som er lokalisert i Stjørdal sentrum, jobber med mennesker i alle faser av livet. Studenter, og foreldre til studenter, som ikke helt vet hva de skal gjøre, mennesker og bedrifter i alvorlige omstillingsfaser, mennesker som ønsker veiledning i videre karrieren og mennesker som er utenfor yrkeslivet for tiden.

– Vi ønsker å være synlig og foretrukket både av næringslivet og privatpersoner. Mange føler de trenger hjelp til omstillinger, enten det er for seg selv eller bedriften, sier Morten Andresen, som er en av de fire gründerne. I likhet med kollega Rune Kristiansen har han lang fartstid i Forsvaret, og begge skryter veldig av den kompetansen de har tilegnet seg der.

– Forsvaret virker veldig styrt ovenfra, men de er veldig gode på dialog og kommunikasjon. De spiller på samspillet mellom mennesker. Det er det som så fint kalles relasjonskompetanse, og det gjennomsyrer mye av det vi gjør i vår bedrift, sier Rune Kristiansen.

Vil levere kvalitet

Utvikling av mennesker i alle yrkesfaser er kompetansen og produktet til 4You. De står sammen med kvinner og menn som enten vil ta viktige veivalg, eller må gjøre endringer i livet av andre årsaker.

– Vi prøver alltid å møte mennesker der de er. Vi hever oss aldri over, men sitter ved siden av menneskene vi bistår. Alle må prøve å finne veien selv og løsningene finner vi sammen. Likemannsprinsippet er viktig for oss, sier Jon Erik Drugli.

– Hva er målet for 4You AS?

– Det er å være førstevalget for utvikling av mennesker og virksomheter. Vi startet opp i 2015 og har hele tiden hatt plusstall. Vi vet at markedet er stort og at det er behov for vår kompetanse. Samtidig er det viktig å slå fast at kvalitet er viktigere enn kvantitet for vår del. Vi ønsker å levere på kompetansen vi har både innen ledelseskurs og karriereveiledning såvel som innen det som kalles «Kompetanse+-kurs», sier daglig leder Brit Flatås.

Bedriften oppfordrer alle til å ta direkte kontakt dersom noen ønsker bistand. De finnes på hjemmesiden 4You.as og finnes selvsagt på Facebook.

Les forrige sak:
||
Møter topplag på hjemmebane

16-årslaget til Vikhammer Håndballklubb (VHK) møter to av landets beste lag […]

Close