15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Hjelper bedrifter

|| ||

Med forskriften og et par informasjonsark i hånden oppsøker Helle og Knut mange bedrifter i Stjørdal i sommer.

– Det er nok over 100 bedrifter innenfor ulike bransjer, sier Helle Irina Amdahl Nyhus, opprinnelig fra Biri og Knut Mølmen, som er oppvokst i Trondheim.
Nå er begge sommervikarene studenter ved NTNU i Trondheim, hvor de nylig har gjennomført sitt andre av fem år på veien mot en master i bygg- og miljøteknikk. Derfor passer sommerjobben i Stjørdal kommune helt perfekt i utdanningsløpet.

Kan skade nettet

Alle virksomheter som slipper oljeholdig og fettholdig avløpsvann inn på det kommunale avløpsnettet er underlagt forskriften om dette, og det betinger for de fleste at det må installeres en oljeutskiller eller fettutskiller.

– Forskriften regulerer hvordan bedriftene skal håndtere olje- og fettutslipp før det havner på det kommunale ledningsnettet. Kravene som stilles er ulike målinger av avløpsvannets beskaffenhet. Hvis disse ikke følges kan avløpsnettet bli skadet og i verste fall bli blokkert fullstendig, sier Helle Irina Amdahl Nyhus og Knut Mølmen.

Ole Hermod Sandvik

Sjekker og informerer

I følge de to sommervikarene varierer det fra bedrift til bedrift hvor godt oppdaterte de er på disse kravene, men jevnt over er inntrykket så langt bra.

– Vi foretar en visuell sjekk, men like viktig er det at vi prater med de ansvarlige og informerer om forskrift og krav, sier de to NTNU-studentene, som har vært innom ulike bransjer.

– Fettutskillere finnes jo typisk i restauranter, bakerier, slakteri og den type virksomhet, mens bensinstasjoner, verksted og tilsvarende har oljeutskillere, sier Amdahl Nyhus og Mølmen.

Årlig dokumentasjon

I den lokale forskriften som gjelder for Stjørdal kommune er det krav om at alle virksomheter må søke om tillatelse til påslipp til det kommunale nettet. Likedan kreves det minimum to prøver pr år fra anlegget, og bedriftene må ha en oppdatert tømmeplan. Minimumskrav for tømming er to ganger pr. år. Bedriftene skal hvert år sende inn dokumentasjon på rengjøring av utskilleren og tømmejournaler for foregående år. Den fullstendige forskriften og ytterligere informasjon finnes på kommunens nettside.

Les forrige sak:
||
Daglig leder Tor Jakob Reitan i Børstad Transport: Inspirerende å lede – og man blir aldri utlært!

- Det er krevende å lede 120 ansatte med ansvar for […]

Close