15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Honning på tube

 

Elisabeth og Olav Gimse i Meråker er opptatt av markedsføre energihonning på tube bl. a. gjen­nom sportsforretninger.

 

Honning på tube er et produkt som de har utviklet for å selge den honningen de produserer hjemme i Meråker.

– Vi fikk fantastisk drahjelp av Petter Northug som i et intervju med VG fortalte at han brukte energihonning på tube fra Meråker. Nå er vi i ferd med å lansere produktet og har valgt sportsforretninger som arena. Responsen er veldig god, sier Olav Gimse. Så langt er vi representert på et titalls forretninger hvorav to i Stjørdal.

Ole Hermod Sandvik

Dessuten er vi veldig glad for at vi fikk innpass hos Obs både på Lade og City Syd. De er veldig glade for å presentere et nytt produkt. På City Syd forteller Marthe Kristoffersen på en stor plakat ved inngangen om produktet. Ellers er det tuber på to strategiske punkter i forretningen og foran kassene. Det er veldig stimulerende for oss å møte noen som tror på produktet.

– Hvorfor sportsforretninger?
– Det gir en ekstra profilering som vi liker i vår markedsbygging av vår honning. Vi snakker om et praktisk energitilskudd. Sportsforretninger når folk i alle sesonger. Nå er det skisesongen som gjelder inntil vår og etter hvert sommer tar over. Produktet er like kjærkomment. Så kommer høsten når jegerne går ut i fjellet på lange økter. Da er det behov for energi. Honning er et utmerket tilskudd, sier Gimse som har opplevd en lang og spennende veg fram til å få honningen på tube:

– Vi prøvde tradisjonelle kanaler for å produsere honning på tube, men det var vanskelig. Men så kom det en forløsende mail fra Kristiansund som kunne sette meg i kontakt med en maskin for å produsere honning på tube. Foreløpig har vi leieproduksjon i Linkøping i Sverige, men målet er innen overskuelig framtid å finne produksjonslokaler i Meråker.
For å sette maskina i produksjon, trenger vi minst fire ansatte. Dersom etterspørselen skulle øke ytterligere, er det snakk om enda flere ansatte. Vi har en god dialog med Meråker kommune og Kopperåstiftelsen for å finne egnede produksjonslokaler. Vi vet ikke hvor dette ender, men det er meget spennende å holde på. Vi arbeider på lang sikt, sier Olav Gimse som sammen med kona Elisabeth nå er opptatt med lansering.

– Vi arbeider med flere ulike og meget seriøse interessenter. Dette er et nytt produkt. Det var befriende da vi endelig fant en løsning for å lansere honning på tube.

– Hvordan skal interesserte skaffe seg informasjon?
– Da kan de gå inn på vår nettside ”www.meraakerhonning.com”. Her er det Marthe Kristoffersen som hilser velkommen. Det er bl.a. informasjon om Meråker Honning, hva honningen inneholder, bruk av honning, produkter, nettoppslag/linker og avisoppslag. I tillegg er det opplysninger om hvilke butikker som selger produktet.

Dette er spennende, sier Elisabeth og Olav Gimse.

Les forrige sak:
Filmskole på Ole Vig

  Sound of Media UB er 13. elever i første året […]

Close