12 °C Stjørdal, NO
25/06/2019

Hoppbakken «Kråka» får stå

Fylkesmannen avviste naboklage på hoppbakke ved skole

Hoppbakken på skolegården på Haraldreina skal få stå, slår Fylkesmannen fast. Hoppbakken på skolegården på Haraldreina skal få stå, slår Fylkesmannen fast.

Fylkesmannen i Trøndelag stadfester kommunens vedtak om å gi tillatelse til å bygge hoppbakke på skolegården på Haraldreina.

– Stjørdal kommune har tillatt oppføring av en K4 hoppbakke i skolegården til Haraldreina skole. Plassering er tillatt nært naboen mot nord, og naboen har påklaget vedtaket med bakgrunn i at det finnes alternative plasseringer som ikke vil påføre dem ulemper i like stor grad. Politikerne vedtok imidlertid å fastholde sin tillatelse til plassering som omsøkt. Fylkesmannen har etter en gjennomgang av saken ikke funnet grunnlag for å ta klagen til følge, og stadfester kommunens tillatelse, skriver seksjonsleder Trond Flydal og seniorrådgiver Lillian Hoem i Fylkesmannens kommunal- og juristavdeling i sitt vedtak.

I sin stadfestelse skriver Fylkesmannen at de ikke kan se at ulempene for naboen med omsøkte plassering er av en slik art at plassering av fyllingsfot to meter fra nabogrensen ikke kan godtas.

– Det fremgår av sakspapirene at alternative plasseringer for hoppbakken har vært vurdert, men at man har falt ned på omsøkte plassering som den mest hensiktsmessige plasseringen. Kommunens vedtak ligger innenfor lovens rammer, og vi har ikke funnet grunnlag for å gripe inn i kommunens skjønnsutøvelse, heter det i avgjørelsen fra Fylkesmannen.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Stenger E6 for sprengning

Forbered deg på venting - eller bruk omkjøring

Close