5 °C Stjørdal, NO
19/03/2019

Hoppsjefen tar sats i «Kråka-saken»

|| Hoppsjef i skiforbundet, Clas Brede Bråthen, håper Stjørdal kommune lar Nybrott bygge «Kråka» på Haraldreina skole. (Foto: Norges Skiforbund)||

– Som hoppsjef i Norges Skiforbund har jeg en ydmyk oppfordring å komme med. Jeg vil gjerne bidra til at unge gutter og jenter får muligheten til å oppleve det å utfordre seg selv og mestringsgleden dette gir, skriver Clas Brede Bråthen i en e-post til Stjørdals-Nytt.

Uttalelsene hans kommer etter at Stjørdals-Nytt tidligere i uka skrev om klagene på plasseringen av hoppbakken på Haraldreina, og at rådmannen går inn for at klagen etterkommes og at bakken må flyttes. 

– Svært klokt

– Gleden var stor da et enstemmig kommunestyre i Stjørdal vedtok å gi idrettslaget Nybrott «rett til grunn» for bygging av Kråka hoppbakke, likeledes at byggesakskontoret ga Nybrott en byggetillatelse. Det er banebrytende i rekrutteringssammenheng å bygge hoppbakker inne på skolegården der barna oppholder seg store deler av dagen. Fotballen har i mange år lyktes med rekrutteringen mye på grunn av at ballbinger og fotballbaner har ligget nært skoleområder. Hoppbakker har derimot tradisjonelt ligget i perifere områder. Og svært mange av disse hoppbakkene står nå til forfall. Bare i Stjørdal husker vi at alle de hoppbakkene som var aktive på 1950-, 1960- og 1970-tallet men som nå er gjengrodd, nedlagt og ikke i bruk. Det er derfor svært klokt av Nybrott å legge det lille skileikanlegget «Kråka K4» i skolegården ved Haraldreina skole, mener hoppsjef Bråthen.

Mestring

Gleden over byggingen av minihoppbakken på Haraldreina blir imidlertid kortvarig for Norges hoppsjef. 

– Gleden får et skår når klagen kommer på idrettslagets tiltak, hoppbakken er til sjenanse. Rådmannen har nå vurdert at hoppbakken må flyttes. Idrettslaget har redegjort for at det ikke finnes noen god alternativ plassering av hoppbakken. Skolen og FAU har i egne brev støttet seg til idrettslagets vurdering. Og det er her jeg håper at hensynet til den gode aktiviteten og ikke minst mestringsgleden vil vinne. Kanskje er det slik at bekymringer knytta til denne lille hoppbakken er i største laget, og fokuset på det å se barn leke og utfolde seg i minste laget. Barn som hopper på ski er en god aktivitet som etter min mening ikke er til sjenanse, snarere tvert imot. «Kråka K4» vil bli hoppbakke for våre minste barn fra fire til ti år. Ingenting slår følelsen av å mestre et stående hopp for første gang. Jeg håper ikke denne muligheten blir tatt fra dem, sier Clas Brede Bråthen. 

Coop Storlien artikkelnivå

Hoppsjef Bråthen anmoder politikerne om å tenke seg godt om.

– Om rådmannens innstilling blir vedtatt vil idrettslaget eventuelt måtte skrinlegge sin lille drøm om å skape «Kråka K4». Og det er her jeg som hoppsjef vil påpeke hvor viktig slike vedtak er for hoppsporten. Hoppsporten trenger slike små anlegg, og  vi trenger mange. Det er jo alltid slik at enhver hopper på toppnivå tok sine første skihopp i de minste hoppbakkene, sier Clas Brede Bråthen. 

Les forrige sak:
|||
60 av verdens beste på lyd besøkte Kimen

De fikk omvisning i husets mange rom av kulturtekniker Magnus Larsen.  […]

Close