11 °C Stjørdal, NO
24/04/2019

Høy aktivitet i SJFF

 

Sjørdal Jeger og Fiskeforening avholdt sitt årsmøte idag 2. mars, på klubbhuset i Stjørdal. Oppe til behandling var ordinære årsmøtesaker, saker som alle tyder på et høyt aktivitetsnivå.  Årsmeldingene til SJFF og tilhørende utvalg, bærer preg av en organisasjon som er vital og levende.

SJFF hadde 634 medlemmer ved årskiftet, som er 31 flere medlemmer en ved samme tidspunkt ifjor. Det er en medlemsvekst, og blant medlemsmassen er det 49 kvinner. Flere av SJFF tillitsvalgte poengerte flere ganger under de ulike årsberetningene at man måtte fokusere på videre vekts på kvinnesiden av organisasjonen.

Det ble på årsmøtet valgt inn en kvinnekontakt i styret, og et kvinneutvalgt, for å konkret følge opp målsettingen om økt kvinnevekst i medlemsmassen.

Coop Storlien artikkelnivå

SJFF har en sterk og sunn organisasjonsøkonomi. Foreningen hadde i 2010 en inntekt på hele 1.564.428, og derav et driftsresultat på pene 131.712 og et overskudd på hele 198.391.

 

Det nye styret består av;

– Leder Ketil Skogan

– Nestleder Morten Welde (også kasserer)

– Sekretær Morten Sjaastad

– Leder av fiskeutvalget Per Ivar Morken

– Leder av jaktskytelaget Tommy Lindquist

– Leder i jakthundutvalget Sivert Aune

– Leder i ungdomsutvalget

– Leder i kvinneutvalget Laila Pedersen

 

For mer informasjon om Stjørdal Jeger og Fiskeforening – se www.sjff.no

 

Bilder fra årsmøtet

 

Leder i SJFF Ketil Skogan

 

Årsmøtet i SJFF

 

Leder av fiskeutvalget Per Ivar Morken legger fram årsmeldingen

 

Leder av ungdomsutvalget legger fram sin årsmelding

 

Nestleder og kasserer Morten Welde legger fram årsregnskapet

 

Styremedlem Per Ivar Morken leser sakspapirene ivrig

 

Nestleder Morten Welde

 

Bjørn Christensen er medlem av Jaktskyteutvalget. Han viste frem en modell av ei ”lygarbu” de har konstruert og som skal oppføres på Frigården. Arbeidet vil starte i midten av april. Han kommer til å etterlyse folk til dugnad. Foto: SFK Jon Eivind Schefte

 

 

 

Leder av valgkomiteen

 

Trekning av lodd til slutt på årsmøtet - her med munnvann til hunder

Les forrige sak:
Slukker lyset for miljøet

    Kun tre lokale firma og ingen av kommunene i […]

Close