16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Høyres listetopp i Stjørdal

Major i forsvaret Ole Hermod Sandvik er listetopp for Høyre i Stjørdal foran kommende kommunevalg.

Ole H. Sandvik har etter to perioder som vararepresentant til kommunestyret sagt ja til topplassen på Høyres liste i Stjørdal. Sandvik arbeider i forsvaret på Værnes. Med major grad, er han sjef for innsatsstyrken i Trøndelag HV 12. Sandvik har tjenestegjort i Afghanistan årene 2006-2007.

På hvilke områder oppsto interessen for politisk arbeid lokalt?
Det er på en måte samfunnsengasjement som har fått meg inn på denne arenaen. Jeg er opptatt av gode samferdselsløsninger. Det å ta vare på de eldre og mindre ressurssterke i samfunnet betyr også mye.  

Høyre er i vinden på de nasjonale målingene for tiden. Hva skyldes det?
Det er slik jeg ser det to faktorer som spiller inn. Dagens regjering har klart slitasje. Velgerne tror vi ser dette. Den andre faktoren er et vi i Høyre har mange på valglistene som vekker tillit hos folk. Vi har rett og slett valglister med folk som skaper tillit til partiet.  

Tre kjernesaker som Høyre i Stjørdal vil løfte høyt i kommende fireårsperiode.
Samferdsel blir viktig. Vi må ha veier som holder mål på stamveinett og lokalt. Åpning av strandsonen til rekreasjon og trimturer skal Høyre arbeide for. Vi vil arbeide for større kapasitet og økt fleksibilitet på skolene. Skolestrukturen trenger ikke være så “låst” som den er i dag. Større fokus må rettes mot innhold i skolene.

Kan Høyre til høsten finne andre samarbeidspartnere enn Sp-Krf-V og Frp?
Det er sikkert mulig. Her er det ikke gjort sonderinger meg bekjent. Viktig for oss er å få gjennomslag for politikken. Nå må vi først avvente valgresultat.   

Hellsenteret uke 25 mobil

Hvordan skal Høyre sikre attraktive bosamfunn i vekstkommunen Stjørdal?
Vi som er lokalpolitikere må bli flinkere til å se de gode samferdselsløsningene. Det fortettes og blir trangere i sentrum. Vi må planlegge infrastrukturen godt. Grønne lunger i sentrum er også viktig.

Kommunen vokser med over 350 innbyggere i året. Vil vi se flere høyhus i sentrum?
Vi ser nye Iversengården strekker seg høyt sør av Kjøpmannsgata. Vi vil nok se tendensen til høyere hus. Reguleringsplaner tar høyde for dette. Et resultat av jordvernet tvinger høyere hus frem også.

Omsorgsbudsjettet sprenges i Stjørdal med flere millioner kroner og sykeheimen trenger utvidelse. Må det større statlige overføringer til?
Det hadde vært bra med større overføringer. Mer penger må inn, men det må være en plan over budsjettarbeidet. Vi må også finne årsakene til det store merforbruket i denne sektoren. Det handler om ansvarlighet med budsjettarbeidet og oppfølging av dette. 

Mange innbyggere har muskel og skjelettlidelser. Andre har reumatiske diagnoser. Kommunen har innbyggere med nedsatt funksjonsevne. Når kan Stjørdal få på plass et varmebasseng for disse gruppene?
Jeg har satt meg for lite inn i denne saken. Jeg har registrert at dagens løsning ikke er bra nok.  Det er vanskelig å si noe om tidsperspektiv her. 

Høyre har fanet å øke stillingsandeler innen offentlig sektor. I dag arbeider mange spesielt i omsorgsyrket korte stillingsandeler, også i ufrivillig deltid.  Hvordan nås målene med utvidede stillingsbrøker opp mot fulltid?
Høyre skal følge opp dette arbeidet videre. Vi ser en svak bedring lokalt, men mer kan gjøres på dette området. Vi må se dette i sammenheng med driftsmidler også. Kommunens ansatte må etter min mening prioriteres etter ansiennitet i en slik sammenheng.

Lars Myraune fra Frosta og Høyre sitter i transport- og samferdselskomiteen på Stortinget. Kan vi se resultater av dette i samferdselsløsningene i denne regionen. Hva med bedre veiløsning Stjørdal- Frosta?
Jeg tror ikke fokuset på vei mellom Stjørdal og Frosta er løftet så mye høyere. Stamveiene med spesielt E6 og bane mellom Stjørdal og Steinkjer har fått fokus etter at Lars kom inn på Stortinget. Her skjer det spennende ting vi i Høyre følger med på. Lars sørger for at NT sine behov blir formidlet på Stortinget.    

Du arbeider på Værnes, ser Høyre i Stjørdal med interesse på disse områdene sett med kommunale øyne?
Det er fortsatt bra aktivitet på Værnes fra forsvarets side. 110 ansatte og 11 avdelinger. Fra Staten fikk kjøpe eiendommen i 1887 under ordfører Bernhard Øverlands- periode frem til i dag har Værnes og forsvaret hatt stor og positiv betydning for Stjørdal kommune. Forsvaret har frigitt arealer på Litjmoen til næring. Vi ser at kanskje Langøra nord legges ut som friområde. Dialogen mellom Avinor, forsvaret og kommunen er inne i et godt spor. Værnes har også god beredskap og kan stille mye folk på kort varsel. Det er 1000 sengeplasser på Værnes. Det er forhåndslagring i Midt-Norge. Værnes tilføres også mer fra HV i Trondheim, så forsvaret har ingen planer om å trekke aktivitet ut fra området, snarere øke dette i fremtiden avslutter major Ole Hermod Sandvik. 

Les forrige sak:
Dugnadsgjengen besto av Jon Eivind Schefte, Torbjørn Wiggen og Magne Werstad.
Det våres i Monsbergan

  Onsdag 27. april ble det montert seks nye benker i […]

Close