12 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

Hva vil 2014 bringe?

| |

– Dette er tema som vi i Nordea opplever at folk er opptatt av og som vi håper du som leser kan ha nytte av, sier Vassli.

Renteutvikling

– Veksten i norsk økonomi avtar. De siste årene har veksten i norsk økonomi vært høy. Men i 2013 har vekstenvært svakere enn det Nordeas økonomer anslo i begynnelsen av året. Flere svakhetstegn er kommet til syne utover høsten, privat forbruk har stagnert, boligprisene faller, igangsettingen av boliger synker og oljeinvesteringene er i ferd med å nå en topp. Våre økonomer i Nordea venter at Norges Bank vil reagere på lavere økonomisk vekst og høyere ledighet med å kutte styringsrenten to ganger med til sammen ½ prosentpoeng sommeren/høsten 2014.Med andre ord kan vi fortsatt forvente er lavt rentenivå også i 2014, sier banksjef Leif Vassli.

Fallende boligpriser?

– Nordea gjennomfører hvert halvår en måling av nordmenns forventning til boligprisene de neste 12 månedene, forteller Vassli som poengterer:

– Tallene for august viser et klart trendskifte. I vår trodde flertallet, 67 prosent, at boligprisene kom til å fortsette å øke det neste året. Andelen som tror på fortsatt vekst er nærmest halvert til 35 prosent. Nå tror flertallet av nordmenn at boligprisene vil være uforandret om ett år. 22 prosent tror at prisene vil falle.

Usikkerhet rundt boligprisutviklingen kan resultere i at noen utsetter boligbytte eller kjøp av sin første bolig. Den som har langsiktige planer har imidlertid mindre grunn til å spekulere i fallende priser, mener banksjef Vassli.

Coop Storlien artikkelnivå

– For førstegangskjøperen kan det faktisk være en mulighet akkurat nå som det muligens blir litt roligere på visningene.  For andregangskjøpere kan det være lurt å selge eksisterende bolig før kjøp av ny slik at man ikke risikerer å bli sittende med 2 boliger i en lengre periode.

Forventningene om endringer i egenkapitalkravet til kjøp av bolig er dempet noe i forhold til løftene som ble presentert i valgkampen. Vesentlige endringer i forhold til dagens 15% er vel lite sannsynlig, spår  Vassli som understreker:

– Trenden med at foreldre i stor grad må hjelpe sine barn vil ikke endres vesentlig, men Vassli råder foreldre som skal stille som medlåntaker eller kausjonist å bli med barnet i møte med banken. Da vil man få en dypere innsikt i hva dette innebærer og hvilket ansvar man har, sier han.

Fyll opp BSU – kontoen

Nå like før jul anbefaler banksjef Vassli alle til å fylle opp årlig sparing på BSU-kontoen for å få høy rente på pengene du sparer til bolig og samtidig få skattefradrag: – Husk at du må sette penger inn på BSU-kontoen før nyttår, dersom du skal få glede av skattefradraget, sier han.

NB! – Etter nyttår vil det komme nye maksgrenser. Du kan da spare opptil 25 000 kroner per år, og totalt 200 000 kroner. Dette er gode nyheter for deg som har mulighet til å spare enda mer, sier banksjef Vassli.

Pensjon

– La 2014 bli året da du tok stilling til din fremtidige pensjon….!  1. januar 2011 trådte nye regler for alderspensjon i folketrygden, private tjenestepensjoner og AFP i kraft. De færreste vet eksakt hva de får i pensjon og hva som skal til for å få drømmene oppfylt. De fleste stusser på hva levealderjustering, opptjening etter gamle og nye regler eller fleksibelt uttak betyr. Du er ikke alene og banksjef Vassli anbefaler alle å ta en prat med rådgiver i banken sin:

– Rådgiverne i bank kan mye om pensjon, har lang erfaring og blir stadig oppdatert på nye regler om pensjon og pensjonssparing. Du vil da få en individuell pensjonsrådgivning som baserer seg på dine drømmer og din økonomiske situasjon. Ofte ser bankrådgivere muligheter der du kanskje ser utfordringer. Gjennom en grundig pensjonssamtale får du råd til å tilpasse deg og får anbefalinger som er gjennomførbare, sier Vassli og anbefaler:  

– Sett av tid til et uforpliktende pensjonsmøte, det kan bli en av dine beste investeringer i 2014.

 

Les forrige sak:
||
Frode Estil på ny arena

- I fjor vår ble jeg tipset om en ledig prosjektstilling […]

Close