7 °C Stjørdal, NO
24/05/2019

Hvem eier hva?

 

Folk som er gift eier sine ting alene, selv om de er gift. Andre eiendeler kan være eid i sameie, typisk bolig. Ekteskapslovens § 31 sier klart at det som ektefellen bringer inn i ekteskap og senere erverver, tilhører den ene ektefellen. Eierskapet til tingen opphører ikke fordi man gifter seg. Dette betyr at eiendommene / tingene tilhører ektefellens rådighetsdel.

En kreditor kan bare kreve å få dekning i det skyldneren/ektefellen eier for å få innfridd sitt krav.

Dersom ekteskapet går i oppløsning gjelder i praksis andre regler; da går alle eiendeler inn i felleseiet, såfremt det ikke foreligger ektepakt eller midler som kan tilbakeføres til formuesverdier som den ene ektefellen hadde før ekteskapsinngåelsen eller har mottatt i arv eller gave fra andre enn ektefellen, dvs. såkalte ”skjevdelingsmidler”. Det eier man alene og kan disponere over alene. Unntak gjelder imidlertid ved at en ektefelle ikke kan pantsette, gi bort eller leie bort eiendom som brukes til felles bolig uten skriftlig samtykke fra den andre ektefellen. Det samme gjelder innbo i felles hjem som er bestemt til bruk for barn.

Dersom en bolig likevel blir solgt uten den andres samtykke må man gå til retten for å få omstøtt overdragelsen ved dom. Det må da reises søksmål innen 6 md etter at man fikk vite om avtalen.

Coop Storlien artikkelnivå

Ved avgjørelsen av hvem som er rette eier legger man bl.a. vekt på formelle forhold, f eks hvem som står i skjøtet, på kvitteringene, hvem som har betalt osv. Det er imidlertid lenge siden, så langt tilbake som i 1976, at Høyesterett i praksis sa at en hustrus bidra i hjemmet f eks kunne gi grunnlag for å opparbeide en sameieandel i mannens eiendom, og selvsagt motsatt. Høyesteretts tanke var at mannen i huset ikke hadde fått bygget og vedlikeholdt huset – verken tidsmessig eller økonomisk – hvis ikke hustruen hadde bidratt med sitt.

Ektefeller kan også være sameiere, f eks hvis de kjøper bolig sammen. En ektefelle kan for øvrig ved salg eller gave også overføre deler av rådighetsdelen til den andre.

Gjenstander kan overføres fra den ene ektefellens rådighetsdel til den andres rådighetsdel. Dette kan skje ved salg eller ved gave. Det er nødvendig å benytte ektepakt ved gave (ekteskapsloven § 50).

Les forrige sak:
Kulturhuset trenger støtte

  Med godt oppmøte presenterte styret for Kulturhuset i Stjørdal status […]

Close