12 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

Hvordan skal man bruke Øvre Forra ?

| |

Formålet med en forvaltningsplan er å trekke opp retningslinjer for forvaltningen slik at verneformålet for verneområdet blir ivaretatt. Planen blir ikke juridisk bindende men skal likevel avklare hvordan ulike verne- og brukerinteresser skal håndteres.

Har du forslag eller kommentarer til forvaltningsplanen, kan man sende innspill til følgende adresse: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER, eller e-postadresse: fmntpost@fylkesmannen.no.

Naturreservatet ligger ved utløpet av sjøen Feren inn i elva Forra, og har ramsarstatus, på grunn av sin betydning for trekkfugler. Reservatet ble opprettet i 1990 for å verne et stort myrlandskap med rik flora og fauna, bortimot urørt av tekniske inngrep. Ifølge direktoratet for naturforvaltning er arealet 102538 dekar, mens arealet ifølge forskriften er på cirka 108 kvadratkilometer.

Les forrige sak:
|
Stjørdalinger med boksignering i Oslo

Det finner sted i Sannergata rett ovenfor Ringen Kino. -Med litt […]

Close