18 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Hvorfor kjøpe ­personforsikring?

Bjørn Ove Slind er salgsleder, Gjensidige Stjørdal Brannkasse.

 

Et langt liv med god helse er ingen selvfølge. Folketrygden sikrer oss noe, men det koster å være syk!

Personforsikring sikrer økonomisk trygghet når helsen svikter!

Spørsmål du må vurdere:
• Hvordan ville situasjonen for familien din bli ­dersom noe uforutsett skulle inntreffe? For ­eksempel ved langvarig sykdom eller dødsfall.
• Vil du fortsatt ha de ­samme lånene? Hvordan betjene dem?
• Hvor viktig er det for ­familien din at dette blir ivaretatt?
• Kan dere bo på samme sted?
• Kan barna gå på samme skole?
• Hvordan ønsker du at ­familien skal ha det om du blir syk?
• Husk at ved sykdom ­halveres inntekten din ­etter 12 mnd sykdom.
• Etter 12 mnd sykdom ­utbetales arbeidsavklaringspenger (AAP). Disse vil kunne utgjøre 66 % av inntekter opp til 6G. 

Ved tap av inntekt risikerer familier og enkeltpersoner å måtte selge belånte verdier. I tillegg er ikke uførhet ”varig” slik at fremtidsplaner og ønsker blir berørt. Blir man frisk igjen stopper utbetalingen.

Coop Storlien artikkelnivå

Å kunne arbeide er dessverre ingen selvfølge, i Norge i dag er det totalt 780 000 mennesker som står utenfor arbeidsstyrken. Dette utgjør 20% av befolkningen mel­lom 18 og 67 år.

Disse fordeles slik:
300 000   Uførepensjon
170 000   Arbeidsavklaringspenger
175 000   Sykepenger (lege og egenmeldt)
60 000   Sosialhjelp
58 000   Dagpenger – arbeidsløshet
12 000   Overgangsstønad
7 400   Individstønad
2 800   Ventestønad
2 400   Ventelønn

Mange utsetter denne type forsikringer til de er i en familiesituasjon – og da er det i hvert fall på tide. Men det er ingen grunn til at ungdommer, studenter eller enslige skal ta noe lettere på det å forsikre liv og helse. En god forsikring mot ulykke og sykdom er minst like aktuell for den som er ung eller alene.

Det er langt større sannsynlighet for at du dør eller blir ufør i yrkesaktiv alder enn at huset ditt brenner ned. En fæl tanke ikke sant? Men dette handler ikke om pessimisme, dette handler om å forholde seg til virkeligheten, vise omsorg og å gjøre noen kloke valg. Ingenting er viktigere enn situasjon for de man er glad i. Og skulle det utenkelige skje, så er selvfølgelig det siste man ønsker seg økonomiske problemer i tillegg. Å forsikre seg selv og sine mot de økonomiske konsekvensene av ulykker og sykdom er en rimelig løsning for større trygghet.

Les forrige sak:
Tiltak for rimeligere strøm

Fremskynder utrulling av AMS i Midt-Norge Forsøk med avanserte måle – […]

Close