21 °C Stjørdal, NO
15/07/2020

Hyllest til slåtten

Slått er en egen teknikk. Vidar Kvittem og Oddvar Vigdenes viser hvordan det skal gjøres.


Det er oppmøte kl. 11 ved nærbutikken/Forradal oppvekstsenter. Først er det gratis kaffe og info om bygda med muligheter til å kjøpe ei matkorg på butikken før gratis inngang og transport til Beitlandet. Av praktiske hensyn som manglende parkeringsmuligheter vil det ikke bli tillatt med egen kjøring opp til gården uten at dette er avtale med arrangørene som er «Færbøgda i lag» i samarbeid med Stjørdal kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

 

Arrangørene har alliert seg med Ola Kai Ledang og Hans Olav Løkken som skal sørge for musikken og historiene. Dagen er en heder til slåtteenger. Gårdsdrifta på ”Nergården” har i hovedsak vært basert på slått og beite med mange brukere på den tradisjonsrike gården. Stjørdalsboka forteller at den ble oppført omkring 1540. Gunnerius og Sigrid Beitland kjøpte gården fra Meraker Brug i 1922. De to yngste av åtte barn, Johan og Sigvart, tok over drifta i 1971 og drev gården i lag i mange år. Sigvart døde i 1987 og Johan drev alene fram til han døde i 2001.

 

Gunbjørn Beitland kjøpte gården i 2003 og flyttet året etter inn i nytt bolighus på eiendommen sammen med samboer Grethe Rygh. Samtidig flyttet Heidi og Trond Beitland med familie inn i den eksisterende trønderlåna. De tok i fjor over som eiere og drivere av gården som fremdeles i hovedsak er basert på slått og beite.

 

Bolette Bele fra Bioforsk på Kvithamar skal fortelle om slåtteenger og biologisk mangfold mens Ole Rønning tar for seg praktisk slått og hesjing før flere historier og mer musikk. Forra 4H deltar aktivt. Randi Breiset fra Husflidslaget forteller om repslaging Bente Beitland om smiing. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har egen info-stand om kulturlandskap.

 

De som driver jordbruk som næring får produksjonstilskudd for alt innmarksareal som høstes ved slått eller beiting. I tillegg kan det gis tilskudd fra Regional miljøprogram for jordbruket til slått og beiting av ugjødsla gammel kulturmark med varig grasdekke.

 

Slåttemark er vedtatt som utvalgt naturtype i henhold til Naturmangfoldsloven. Det innebærer at også kommuner, private lag og foreninger kan søke tilskudd til rydding og skjøtsel av gammel slåttemark. Velkommen til en trivelig slåttedag  sier Heidi og Trond Beitland.

 

 


Les forrige sak:
Lappen sitter løsere

    Unge bilførere mellom 18 og 20 år for dobbelt […]

Close