0 °C Stjørdal, NO
04/04/2020

Hytteeiere føler utrygghet

Møtte politikere på befaring med plakater

De eier hytte i Molovika og Storvika men føler utrygghet etter at rådmannen bruker ordlyden omdisponering av friluftsområdet. Per Johan Evensen (fra venstre), Ann Charlott Pedersen og Georg Klefsåsvold med flere hytteeiere vil nyte fritiden på hyttene sine. De eier hytte i Molovika og Storvika men føler utrygghet etter at rådmannen bruker ordlyden omdisponering av friluftsområdet. Per Johan Evensen (fra venstre), Ann Charlott Pedersen og Georg Klefsåsvold med flere hytteeiere vil nyte fritiden på hyttene sine.
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Hytteeiere i Storvika og Molovika føler utrygghet. Bakgrunnen er at rådmannen i kommunen har løftet frem forslag om frikjøp av eiendommene mot Molovika. Det er et etablert en hytteforening og eiere av hytter ønsker nå trygghet med videreføring av eierforhold.

Det har utviklet seg til en ubehagelig opplevelse for hytteeierne ut mot fjorden i Stjørdal. Denne våren varmet denne saken lik svabergene på en sommerdag, og sakspapirene har kommunen ikke lagt bort som peker på mulig ekspropriering av private hytter grensende til Molovika. To av flere eiere av hytter som møtte plankomiteen med rådmannens administrasjon på befaring er Per Johan Evensen og Georg Klefsåsvold. Hytten som Evensen eier ble oppsatt av hans far rundt 1948. Familien har i 60 år hatt glede av strand- og badelivet i Molovika.

– Jeg har gjennom alle disse årene aldri hørt noen klager fra folk som benytter dette området angående hyttene i bergene her. Når dette signalet nå kommer fra rådmannen opplever jeg det som at gassanlegg, gasskula og et anlegg for drivstoff i fjellet her skal få fortrinn i et friluftsområde. Dette er jo et åpent friområde som benyttes av befolkningen hele året. Hyttene har ikke lagt noe hinder for bruken av området, snarere tvert imot, sier Per Johan Evensen.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel
Politikerne så og tenkte

Politikere i plankomiteen med rådmannens stab var nylig på befaring i Molovika og Storvika. Hytteeiere fikk en kort orientering av enhetsleder arealforvaltning Geir Aspenes, som viste til strandområdene, plassering av hytter, sikkerhetssoner, kommende parkeringsareal og eierforhold.

– Kommunen ser nå på adkomstmuligheter både for myke trafikanter og biltrafikk. Denne sommeren på varme dager opplevde vi kaotiske trafikkforhold i området. Dette er noe vi må få orden på i et friluftsområde. Planlagt adkomst og grad av tilrettelegging er noe vi ser på. Det er også forslag om leiligheter øst for Molovika rett opp for båthavna, sa Aspenes.

Kommunens egne vilkår og bestemmelser for utvikling av hytteeiendommer har i beste fall vært sprikende. Minst to hytter er gitt tillatelse for utvidelser. Ytterligere to eldre hytter mot nord i planområdet er revet og nye hytter er oppført. Avvirkning av en betydelig skogteig på toppen av Storvikaberget fikk i ettertid etterspill i form av reaksjoner.

Grustak på Røde Kors-tomten

Stjørdal Røde Kors hadde for noen år tilbake ambisjoner om nytt husvære for hjelpekorps og annen aktivitet i steinuttaket i Molovika. Planene ble lagt bort, og i dag lagrer firmaet Brødrene Bjerkli store sand- og grusmasser i området.

– Vi må få en avklaring på hvilken disponering dette arealet kan gi i fremtiden. Kanskje er det egnet til parkeringsareal. Et betydelig antall kjøretøy ankommer området på solrike dager, konstaterte Geir Aspenes.

Ann Charlott Pedersen har hytte i Storvika. Nå opplever hun at biltrafikk kan bli nektet adgang til området. Komiteen på befaring dro også for å besiktige ny parkeringsplass opparbeidet nord for Storvika. En parkering som over tid har ligget uferdig uten skilting og veivisere.

– Som eier av hytte i Storvika, synes jeg folk på en enkel måte må få ta med seg utstyr til stranda. Det er nok mange som gjerne vil kjøre helt inn til kiosken, men vi må bare avvenne hva politikerne bestemmer seg for. Det føles delvis utrygt å være hytteeier i dette området, spesielt når reguleringsbestemmelser for noen peker mot omdisponering av privat eiendom sier Ann Charlott Pedersen.

Ordfører Ivar Vigdenes vil ikke kommentere plandokumentene som berører Molovika og Storvika.

– Dette stoler jeg på at plankomiteens medlemmer i samråd med rådmannen finner løsninger på. Jeg velger ikke å kommentere disponeringer i dette området nå, sier Ivar Vigdenes.

Les forrige sak:
VAKKERT: Det er vidt og flott og heftig på tur opp mot Kluken. (Foto: Kluken Opp)
Vil ha 400 på toppen av Kluken

Garanterer bra tur, topp utsikt og håper på topp turvær

Close