6 °C Stjørdal, NO
23/09/2020

Hytteeierne i Storvika får kjøre til hytta

Planlegger å opprette 300 parkeringsplasser i Molovika og Storvika

Ketil Einar Nilsen (Sp) er veldig glad for løsningen for hytteeierne i Storvika.

Kommunestyret har enstemmig gitt hytteeierne i Storvika mulighet til å kjøre fram til sine hytter med ett kjøretøy.

Ketil Einar Nilsen (Sp) tok ordet og betegnet dette som en gladsak. Han var også med på behandlingen i Utvalg plan og miljø: – Jeg er glad for en ordning der hytteeierne får ivaretatt sine parkeringsmuligheter.

Men annen ferdsel med bil tillates ikke. Det blir opprettet plass i Molovika med 50 parkeringsplasser. Det vil også bli arbeidet med å etablere 250 plasser på Sutterøy. Dagens veg ut til Storvika er smal og blir brukt av mange myke trafikanter som nå kan ferdes tryggere.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik (H): – Det er et viktig område for kommunens innbyggere. Høyre mener at Storvika har et uløst potensiale. Jeg vil uttrykke en bekymring over at det ikke er satt av plass til et bygg.

I dag har vi en kiosk, men vi ønsker et større serveringssted som det vi finner på Ladekaia. Vi ser også den vellykkede etableringen av serveringsstedet «Pæra» og et bakeri på Midtsandtangen. Malvik kommune kjøpte Midtsangtangen på samme måte som Stjørdal kommune har engasjert seg i forhold til Storvika.

Det er viktig med avgrensninger av biltrafikken i Storvika, men det må komme et parkeringstilbud i nærheten. I sommer var det mye vill parkering. Vi registrerer ellers at Molovika har lagt på seg en meter med sand årlig over lengre tid.

Tor Helge Rimul (Rødt): – Vi er opptatt av å verne om dyrkamark. Rødt er skeptisk til boligbygging i området.

Gunnar Uglem (MDG): – Jeg er enig med Rødt i at dyrkamark er viktig. Men det foreslått boligarealet var tidligere planlagt som næringsareal. Vi mener det er bedre med boliger enn næringsareal.

Dermed fulgte et enstemmig kommunestyre vedtaket fra Utvalg Plan og Miljø med valg av Alternativ B for den videre utvikling av Storvika. Rådmannen hadde i sitt saksframlegg anbefalt alternativ A med mulighet til et fremtidig (innenfor 10 år) erverv av et viktig natur- og friluftsområde, samt de 6 omtalte hyttene.

Med rådmannen tok et klart forbehold: «Dersom det ikke er ønskelig å ha muligheten til å erverve hyttene og sikre strandsonen rundt som offentlig friluftsområde, anbefaler Rådmannen å vedta alternativ B.

Dette innebærer at kommunen kan erverve et minimumsareal for å tilrettelegge sti/atkomst langs sjøen mellom Molovika og Storvika, sti fra toppen av Sutterøberget ned til Storvika, samt noe areal med berg på begge sider av Storvika for å ivareta eksisterende klatrevegger».

Dette var en hyggelig julegave til hytteeierne i Storvika.

Les forrige sak:
Tok juleferie midt i kampen, men kom tilbake

SHK-jentene svingte i prestasjonene

Close