8 °C Stjørdal, NO
21/04/2019

Ikke noe håp om lengre gang- og sykkelvei

Kommer tidligst mot slutten av 2020-tallet

Her er det stopp for dagens gang- og sykkelvei langs E14 i Meråker. Det vil det bli i mange år framover. Her er det stopp for dagens gang- og sykkelvei langs E14 i Meråker. Det vil det bli i mange år framover.
Værnes begravelsesbyrå steindag april

Gang- og sykkelvegen langs E14 i Meråker stopper ved Meråker kirke. Statens vegvesen levner heller ikke noe håp om forlengelse de neste fem årene.

– I perioden 2018-2023 er det ikke satt av midler til gang- og sykkelveg langs E14 Meråker kirke til Evja. Statens vegvesen har spilt inn tiltaket som et ønske, men andre tiltak har blitt prioritert foran denne strekningen i handlingsprogrammet. I perioden er det kun satt av midler til gang- og sykkelveg langs E14 på strekningen Stjørdal – Hegramo, skriver Tor-Erik Jule Lian i Statens vegvesen i et brev til Meråker kommune.

Kommunen ønsker å forlenge nåværende gang- og sykkelveg langs E14 fra kirka til Evja, som ligger et par hundre meter vest for avkjørselen til Fagerlia med hyttefelt og alpinsenter.

– Statens vegvesen har stor forståelse for behovet for gang- og sykkelveg langs flere deler av E14, men første mulighet til å få nye prosjekt inn i handlingsprogrammet er etter 2023. Vi vil ta med behovet inn i fremtidige vurderinger om innspill til investeringstiltak langs E14, skriver Jule Lian i sitt svar til kommunen.

Han orienterer også om at det i perioden 2024-2029 under posten «store prosjekt» settes av statlige midler på 190 millioner kroner til forberedende arbeider for prosjektet E14 Stjørdal-Meråker. Dette er et prosjekt med kostnadsoverslag på 3,6 milliarder, men så langt er det ikke avklart hvilke tiltak prosjektet vil inneholde.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Branntilløp og trafikkontroll

Politiets natt til mandag

Close