Menu

Bjørn Helge Larsen

URL-adresse:

- Lytt til ungdommen!

- Jeg vil oppfordre alle foreldre til ungdommer om å ta en ekstra prat med sine håpefulle, sier Arne Henrik Ulvin, tjenesteenhetsleder Stjørdal lensmannskontor.

Gang- og sykkelvegen kommer

-  Statens vegvesen skal bruke 100 millioner kr på gang- og sykkelveg på strekningen Hegra–Stjørdal fram til 2023, sier Rune Larsen. Han er leder for det kommunale trafikksikkerhetsutvalget.

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss