Menu

Det kan bli mathall på Frosta!

Det kan klart være et marked for en ny mathall på Frosta. Det mente BI-lektor Frode Solberg som presenterte potensiale for mathallen på Klostergården denne uka. Frokostmøtet var i regi av Stjørdal Næringsforum i samarbeid med SNF fagråd Frosta. 

Fagrådet fra SNF på Frosta og Stjørdal Næringsforum satte søkelys på mulighetene for en mathall på Frosta. Grønnsak- og salatleveransene fra Frosta er i Midt-Norsk sammenheng av de aller største, og produsentene skaffer hvert år nye og spennende produkter av høy kvalitet. Fra Klostergården ble det i starten servert god frokost og orientert om alle tilbud fra gården med i hovedsak spisested, kurs-konferanse og bryggeri samt utendørs næringer. Frode Solberg har sine røtter fra Frosta, og lanserte ideen om en mathall først gjennom et innlegg i avisa.

-          Jeg opplevde mathallen på Oppdal nylig og trakk paralleller til Frosta. Dere fikk tildelt beste stand på Matfestivalen i Trondheim i sommer. Jeg runder 60 år denne uka og vil gjerne se fødselen av en mathall her på Frosta, sa Solberg og begrunnet sine ønsker skikkelig blant trivelige omgivelser i låvebygget på Klostergården.

Må finne sammen til en oppstart

Aktørene på Frosta oppfordres nå til å utrede mulighetene for både potensielle deltakere og stedsvalg om ideen om en fremtidig mathall skal realiseres. 

-          Det ligger mye og stort potensiale i alle leverandører og produkter. Trondheims kjøkkenhage må gjerne videreføres og settes i system. Konkurransen alle opplever i dag til såkalt bulkleveranse er «skvis på pris». Vi erfarer at kjeder vil skvise hele tiden. Tradisjonell handel er i endring, og vi erfarer eksempelvis konseptet Rågo her på Frosta sammen med kjøtt fra Stene Gård som nye spennende forretningsmodeller. Kanskje skal en ny mathall lokaliseres til Vågen-området, kanskje finnes det bedre egnede tomter. Dette oppfordres  de som finner dette interessant å se nærmere på, sa Frode Solberg fra BI til en lyttende og engasjert forsamling.

Hytter året rundt på Frosta

Hyttefolk etablert på Frosta benytter sine hytter året gjennom. Uisolerte sommerhytter oppgraderes til å tåle et kjøligere klima også på Frosta. Fra salen ble det ytret signaler om at en mathall kunne ha livets rette året gjennom. 

-          Mathallen på Oppdal med rundt 3000 hytteeiere som potensielle kunder har blitt en stor suksess. Det skulle ikke være andre forutsetninger her hos dere på Frosta, sa Solberg. Hans egen erfaring er at økt tilbud gir økt handel. Få lokale politikere var tilstede på frokostmøtet, men aktører fra lokal næring relatert til konseptet var aktive med innspill til mulige løsninger.

-          I en mathall kan dere fra Frosta presentere et stort og interessant utvalg produkter. Personlig tror ikke jeg denne hallen nødvendigvis må ligge i sentrum på Alstad. Nå blir det opp til dere aktører å arbeide videre med ideen, avsluttet Frode Solberg. Gustav Myraune er leder fagråd Frosta. Han uttaler at fagrådet vil se nærmere på mulighetene for en mathall.        

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss