Menu

Stor interesse for landbrukseiendom i Åsen

Aktiv Eiendomsmegling hadde mandag visning på en landbrukseiendom ved Hammervatnet i Åsen. Samme kveld kom de to første budene inn. Interessen for eiendommen trakk et 30-talls interessenter på visning.

Eiendommen rett opp for Hammervatnet i Åsen har et våningshus fra 1984 med utleiedel i sokkel og integrert garasje. Småbruket har en eldre driftsbygning med gammelt melkefjøs, låve og et mindre eldre bolighus på eiendommen. De to sist nevnte med behov for oppgraderinger. Det er megler Kristen Fostad i Aktiv Eiendomsmegling som formidler salget på vegne av arvinger. Selger av småbruket, Else Karin Lian, representerte fire søstre som nå selger bruket idyllisk beliggende ved østre og nordre ende av Hammervatnet i Åsen. Gårdsbruket er på 426 138 m2 og har 47,3 da fulldyrket eng-korn. Resterende skog og utmark, beplantning, plen og areal rundt bruket. 

-          Vi hadde samme kveld som visningen ble avholdt bud på 2,75 millioner kroner. Tirsdag formiddag var budet steget til 3.050 millioner kroner. Flere unge par i etableringsfasen, men også godt etablerte viste interesse for objektet, forteller eiendomsmegler Kristen Fostad. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss