Menu

Bygger omsorgssenter i Åsen

Levanger kommune bygger nå det nye omsorgssenteret i Åsen sentrum. Åsen Helsetun har lenge vært avviklet og nytt senter bygges på samme tomt. Et samarbeidsutvalg har funnet løsninger til romprogram.

For å kunne få til en løsning som tar inn over seg nåværende og framtidige utfordringer legger Levanger kommune om fra sykeheim til omsorgsboliger med heldøgns tjenester i Åsen. Dette skal ikke bety dårligere tilbud for brukere, da kompetanse og bemanningsbehov i følge kommunen vil bli hensyntatt. Omstilling til omsorgssenter med boliger og pasientrom i Åsen er ett av flere prosjekter som skal øke kapasitet og bedre kvalitet for en bredt sammensatt gruppe mennesker, både i alder og med tanke på helse og omsorgsbehov.

Helsehus i Levanger, 36 plasser i Åsen

Det bygges parallelt et Helsehus i Levanger som skal dekke behovene for rehabilitering, intermediære og korttids helsetjenester, dagtilbud, lindrende enhet og tilbud for mennesker med demens og atferdsforstyrrelser. Denne enheten skal ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus og sikre gode pasientforløp.

Behovet for en tilrettelagt bolig med heldøgns tjenester vil dekkes med 36 plasser i Åsen i tillegg til de plassene som allerede finnes i kommunen. I tillegg bygges nå ekstra tilrettelagte boliger for yngre mennesker med store behov for tjenester. Nedleggingen av Åsen Helsetun markerte starten på en nødvendig omlegging.  Legekontoret og barnehagen ble en del av flyttelasset da det gamle helsetunet skulle rives. Innholdet i omsorgssenteret er utviklet i samarbeid mellom prosjektgruppa og samarbeidsutvalget i Åsen. Omsorgssenteret vil ha ferdigstillelse i løpet av neste år. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss