Menu

Må trolig flytte til Frosta sentrum

Det arbeides med prosjektering av en større kommunal barnehage på Frosta. Dagens to kommunale barnehager ligger i lokalene til to eldre forsamlingshus. Fasilitetene ved de to som etter hvert slås sammen er allerede lite hensiktsmessig. 

En ny moderne kommunal barnehage kan om et par år stå ferdig på Frosta. Politikerne peker nå på en sentrumsnær løsning også etter innspill fra småbarnsforeldre.

-          Vi trives veldig godt her på Solvang barnehage med fantastiske uteområder.  Lokalene våre er ikke tilpasset krav til nye standarder innen drift av barnehager, og lokalene bærer noe preg av slitasje, sier pedagogisk leder småbarn, Renate Arntzen. Solvang på Evenhus rett ved avkjørsel mot Tautra, har sin bergkunst fra bronsealder rett ved barnehagen. Det er skogområder og epletrær på tomten og fine pedagogiske lekeområder. Barna med voksne har kort vei til Tautra og fjæra.

-          Det vil bli litt vemodig å forlate Solvang, da tenker vi helst på de unike utearealene. Vi ser samtidig gjerne frem mot et større fagmiljø og bedre plass til eksempelvis garderobe, barnevogner og matlaging til barn og voksne, sier ped-leder Renate Arntzen.  Styrer på Solvang er Tone Ulvik og barnehagen har en grei tilpasset gruppesammensetning med seks småbarn under tre år. Marihøne-avdelingen har åtte barn. Det er ikke besluttet byggestart av ny kommunal barnehage eller vedtatt tomtevalg for ny kommunal barnehage på Frosta. Folkheim øst i kommunen er i likhet med Solvang planlagt å inkluderes i en ny barnehage.   

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss