Menu

Vil vente med elektrifisering!

Åsen Bygdeforum er klar i sin anbefaling om den planlagte elektrifiseringen av jernbanen på strekningen Stjørdal- Åsen. De vil at politikerne i Stjørdal og Levanger skal avslå en eventuell reguleringsplan på gammel trase før tunnel er bygget gjennom Forbordsfjellet.

Oppstart med bygging av elektrifisering på dagens gamle spor fra Stjørdal mot Skatval gjennom Langstein til Åsen mener Åsen Bygdeforum representerer en voldsom sløsing med nasjonale samferdselsmidler. Bygdeforumet roper nå et kraftig varsku og ber besluttende politikere heller rette fokus mot ny tospors bane.  

-          Vi opplever at Jernbaneverket med innleid konsulenttjeneste kjører et raskt løp med forventet elektrifisering på gammelt spor til ingen nytte. Ny tunnel med to spor er planlagt gjennom Forbordsfjellet. Kanskje vil denne realiseres om to til fem år, og da vil den gamle togstrekningen langs Skatval gjennom Langstein blir nedlagt. Med andre ord legges det nå opp til en vanvittig sløsing med samferdselsmidler og samfunnets penger, sier leder i Åsen Bygdeforum, Guri Skjesol.  Hun får støtte av Olaf Vedul i arbeidsutvalget hos bygdeforumet som etterlyser en samordnet utbygging av vei og bane foreslått av Stoltenberg- regjeringen.    

Planlegger midlertidig E6 vest av dagens jernbane   

Jernbaneverket er i disse dager i ferd med å stikke ut en ny midlertidig E6 over dyrkajord i Åsen.  Traseen rammer oppsittere i området sterkt, og prosessen har kommet helt uforberedt hos bosatte og drivere av landbruk langs parsellen.

-          Jernbaneverket har nå to store detaljplanlegginger på gang mellom Stjørdal og Åsen. Den ene er elektrifisering av dagens Trønderbanen via Skatval. Den andre er nytt dobbeltspor mellom Stjørdal og Åsen i tunnel. Den er foreslått gjennom Forbordsfjellet mot Åsen stasjon. Det arbeides nå med at elektrifiseringen skal bygges først på det 114 år gamle sporet. Dette er preget av kurver og sterke stigninger. Sporet går også i et delvis rasutsatt område, sier Olaf Vedul. Uten videre relevans til nevnte strekning var hans bestefar byggeleder av den gamle jernbanebrua over Stjørdalselva som nå erstattes av en ny tospors bru årene 1900-01. Åsen Bygdeforum begrunner sin bekymring for pågående prosess.

-          Dette er jo innlysende en stor og unødig bruk av samfunnets penger i størrelsen flere hundre millioner kroner. Samtidig ser vi stor og unødig bruk av dyrkajord i prosjektet til omlegging av dagens E6. Lokalveier må legges om, og flere bruer må heves i forbindelse med elektrifisering. Det blir restriksjoner og endrede trafikkmønster med økt trafikk gjennom boligfelt øst av dagens E6, påpeker Guri Skjesol og Olaf Vedul.

Vil avvente elektrifisering til ferdigstilte tunnelspor

De to fra Åsen Bygdeforum ser også på tidsbesparelsene med prosjektene.

-          Det er klart at to spor gjennom fjellet vil bidra til å spare reisetid. Elektrifisering kan gjerne bygges ut på strekningen Åsen- Levanger-Steinkjer og Trondheim- Stjørdal. Her i Åsen bør dette derimot avvente til tunnelen er på plass, sier Vedul og Skjesol. 

-          Mener dere at iveren etter å elektrifisere går foran fornuftige budsjettprioriteringer?

-          Denne iveren for elektrifisering ser vi nå kan føre til veldig uheldig ressursbruk. Vi håper besluttende politikere i Stjørdal og Levanger ser det vi påpeker her. Stopp elektrifisering av den gamle traseen og fremskynd heller bygging av jernbanetunnel gjennom Forbordsfjellet, oppfordrer Olaf Vedul og Guri Skjesol i Åsen Bygdeforum. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss