Menu

Kort vei mellom fjord og fjell

En veldig grei måte å forklare landskapet i Trøndelag sine indre landsdeler på er den korte avstanden mellom fjord og fjell.  Selv har vi mennesker derimot gjennom bygging av veier og jernbane avskåret mange av kvalitetene i møtet mellom fjord og fjell.

Tenk deg at du som passasjer i en båt opplevde fisket i sjøen og plutselig fikk ideen om å vandre til fjells. Muligheten er absolutt tilstede, men først må du krysse både bebyggelse, vei og jernbane. Folk skal både bo og ferdes. Vi har derfor valgt disse tekniske innretningene i landskap som fra gammel tid lå urørt og uten barrierer. Uansett hindringer kommer vi ikke bort i fra at avstandene mellom fjord og fjell mange steder er svært korte.

Fra Langstein til Gederås og Okkelberg

Det er mange valgfrie ruter mellom fjell og fjord rundt Trondheimsfjorden. Fosenfjellene fra Mosvik, til Leksvik og Vanvikan.  På denne siden av fjorden da høyeste punkt på Frosta, i Åsen og Langstein. Videre Forbordsfjellet med sine 590 meter. Den nylig renoverte Langstein-vegen fører deg fra fjorden opp mot Skei og videre til Gederås før den tipper ned mot Okkelberg og Skjelstadmarka. Det finnes stier i områdene du også kan benytte fra fjord til fjell. I de gamle tider var det disse stiene og de eldste kjerreveiene som brakte folk og fe fra et lavereliggende landskap til beiter på fjellet.  

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss