Menu

Unik bildebok om slagskipet i Fættenfjord

Bildeboken med 440 autentiske bilder, Volum III av slagskipet Tirpitz tar for seg bevegelsene til slagskipet i Trondheimsfjorden med tokt i Nordishavet. Utgiverne Robert Gehringer fra Tyskland og Antonio Bonomi fra Italia har samlet en unik fremstilling av bevegelsene til skipet dag for dag etter ankomst Trøndelag 16.januar 1942. Tirpitz med sine 251 meter ankret opp i Åsenfjorden med over 2500 marinegaster ombord.

Et av øyenvitnene som fortsatt husker bomberaidene mot Tirpitz i slutten av april 1942 er Johan Forbordsaune fra Skatval. Ni år gammel måtte han sammen med familien søke tilflukt i kjelleren på stuelåna på gården Forbordsaune. Et betydelig antall britiske fly av typen Lancaster og Halifax utførte døgnene 27-28.april 1942 flere bomberaid mot skipet.

- Jeg husker eldstemann på gården ga uttrykk for at han ikke skulle søke dekning under bombetoktene i starten, men det endte med at han kom ned i kjelleren han også. Det smalt noe forferdelig i retning Fætten og i nærområdene. I dagene etterpå gikk vi ungene rundt i bygda og plukket splinter etter prosjektilene fra bombetoktene, forteller Johan Forbordsaune. Fortsatt er det flere som husker de dramatiske redselsdøgnene. Mange visste at slagskipet hadde sin ankringsplass i Fættenfjorden, men det var strengt forbudt for sivile å nærme seg skipet. Nå foreligger en ny unik bildebok der slagskipet sine bevegelser beskrives med autentiske bilder. Volum III med de første bevegelser fra Wilhelmshaven til Åsenfjorden med angrepsraid mot engelsk-amerikanske konvoier beskrives.  De fleste av de 440 bildene i boken er tidligere ikke publisert, og gir et lite innblikk i hvordan tjenesten om bord i Tysklands største slagskip kunne ha vært i starten av året 1942 i Norge. Forfatterne Robert Gehringer og Antonio Bonomi formidler bøkene på www.bismarck-tirpitz.com.            

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss