Menu

Kommunen bygger på Bunnpris-tomta

Butikken Bunnpris lå tidligere rett øst for rådhuset på Frosta. Nå bygges det nytt på den samme tomta.

Det bygges nå 10 leiligheter på ca 50 m2, som skal bli ung- bo leiligheter, borettslag og noen leiligheter for beboere med spesielle behov bygges på tomten. Det er Frosta kommune som er utbygger på prosjektet som er husbankfinansiert. Bygget skal være ferdigstilt i løpet av året.   

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss