Menu

Hommelvik i endring

- Vi har sett en stor utvikling i boligmarkedet siden Hommelvik Sjøside startet salget i januar 2011 og den første innflytting i november 2012, sier daglig leder Oddstein Rygg.

- Hommelvik Sjøside har i løpet av denne perioden solgt mer enn 200 leiligheter, men det er nå framover at utviklingen virkelig blir spennende. Vi har fått på plass grunnleggende infrastruktur som butikk og barnehage. Men fortsatt skal vi fylle et boligområde med 200 nye leiligheter samt et stort næringsareal på 21 mål med aktivitet. 

Ny bydel

Det er spennende å bygge en ny bydel i Hommelvik som riktignok ikke er by. Vår nye bydel er ledd i en nasjonal utvikling der ledige arealer i passende avstand til større byer blir brukt til utbygging.

Her gjelder det å få på plass nok boliger, enkel tilgang til barnehage/skoler, transport, butikker og etter hvert flere tjenester. Det kommer med vekst og næringsgrunnlag. Samtidig ligger Hommelvik svært gunstig plassert rett i nabolaget til internasjonal flyplass og med kort veg til Trondheim. Hommelvik gir mange muligheter.

Jeg ser fram til den dagen Stortinget endelig vedtar dobbeltspor med jernbanen mellom Trondheim og Værnes/Stjørdal. Den banen trenger ett eller kanskje to stoppesteder. Hommelvik må være ett av dem. Men vi vet at det betinger trafikk. Det betyr at Hommelvik må stille opp med nok folk som tar toget.

Søker mot sjøen

Hommelvik Sjøside kunne i starten rette seg mot et oppdemmet marked i Hommelvik. Mange ønsket å bytte ut tidligere enebolig med en enklere løsning og en sentralt beliggende leilighet i hyggelige omgivelser nært sjøen.

Senere måtte vi finne kjøpere utenfor nærområdet. Det gjaldt  i første rekke mot Trondheim som har opplevd et stort press i boligmarkedet i de senere år kombinert med en stadig sterkt økning i befolkningen.

Her er det stadig flere som oppdager hvilke muligheter som ligger i Hommelvik der du får mer bolig for pengene enn i Trondheim.

Alle mulighetene

- Det ligger mange muligheter i Hommelvik, sier Oddstein Rygg og argumenterer: - Vi står foran ei tid med andre begrep om distanser enn tidligere på grunn av rask transport. Det er i dag for eksempel lettere å ta seg fram til Oslo sentrum fra Lillestrøm enn å bo på f.eks. Majorstua.

De store byene blir omkranset av et effektivt nett av tog og T-bane som gjør bruk av bil overflødig. Den yngre befolkningen har fått et annet forhold til bil enn sine foreldre og tenker bilhold på en helt annen måte. Mange velger ikke å gjøre seg avhengige av privatbilen. Dermed får de større økonomisk handlekraft.

Det er lett å se hvordan urbane småsteder som Ski, Oppegård, Vestby og Ås vil nyte godt av tospors jernbane rundt Oslo. Allerede nå bygges boligsentra rundt stasjonene som gjør seg klar for trafikk med to-spors jernbane.

Dette er rett plassering. Her får folk et godt boligtilbud fri den den knallharde konkurransen inne i byen. I dag finner folk seg i å bo et par mil utenfor byen og pendle. Det blir en bedre totalpakke.

Attraktivt stasjonsområde

Derfor er det viktig at Hommelvik klarer å mobilisere nok passasjerer til at toget stopper. For utviklingen av Hommelvik er togstopp helt avgjørende. 

Da er det viktig å ha et attraktivt stasjonsområde som bl. a. Melhus arbeider for å skape. Det holder ikke med en perrong, men næringsliv må blomstre slik at stasjonsområder blir et attraktivt tilholdssted der det er greit å stå av og vente.

Flytter

Vel 200 nye leiligheter på Hommelvik Sjøside så langt er en liten landsby. Men vi trenger å utvikle et bysenter med varierte tjenester som frisør, kaféer, klesbutikk, skobutikk. Kanskje kunne det være et godt sted for polutsalg?

Med kundegrunnlag kommer aktørene. Nå ser vi at Sparebank1 SMN har solgt sine gamle banklokaler og flytter ned til Hommelvik Sjøside og tar med avdelingskontor for Eiendomsmegler 1.

Husleie, parkering og flyplass

Dagens teknologiske utvikling gjør virksomheter mindre bundet til sted. Vi venter på at noen næringsdrivende som betaler høy husleie i Trondheim skal finne det mer attraktivt å flyttet til Hommelvik Sjøside. Det er god plass på næringsarealet. Her er det helt sikkert mulig å realisere løsninger som gir en langt lavere husleie enn Trondheim.

I tillegg er det godt med parkeringsplasser og vi ligger bare en tunnel unna Værnes. Så langt har vi ikke trigget dette markedet så voldsomt, men er nødt til å se på dette som en mulighet.

Vi ser i andre kanter at landet at mange boliger rundt stasjonsområdet skaper næringsutvikling. Derfor har Hommelvik store muligheter og kan vokse til å bli et av Trøndelags mest attraktive bosteder.

Hommelvik har i tillegg til sin unike beliggenhet også sin særpregede historie, trehusbebyggelsen, aktive lag og foreninger, kulturliv og blomstrende idrettslig aktivitet. Ser en 20 år inn i glasskula, så er jeg sikker på at Hommelvik vil være utbygd til et attraktivt lokalt bysenter, sier Oddstein Rygg.

Risikosport

Boligprosjektet «Hommelvik Sjøside» startet som en utpreget risikosport der vi var helt avhengig av å lykkes fra starten for å kunne fortsette.  Nå er vi over denne risikoperioden og kan bygge ut videre basert på et godt salg.

Ennå er det mye ledig tomteareal og vi ser for oss å kunne doble antall leiligheter i løpet av de kommende årene.

Rekordsalg i mars

I byggetrinn 5 som nettopp er avsluttet er det fortsatt en del meget attraktive leiligheter ledig. Vi opplever at folk virkelig har fått interesse for de ledige leilighetene etter at disse ble ferdigstilt i januar. Bare i mars har Hommelvik Sjøside solgt leiligheter for ca 19 mill.

Så høye salgstall har vi ikke hatt siden den første salgsboomen i 2011.  Det er nå 13 ledige leiligheter igjen. Med den interessen vi har nå, vil det ikke være mange ledige til sommerferien, avslutter Oddstein Rygg.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss