Menu

Flere år forsinket med planarbeid

- Det vil antakelig ta flere år før man er ajour med planarbeidet. Det er den klare tilbakemeldingen fra rådmann Henrik Vinje i Meråker til kommunestyret.

Mandag kveld får kommunestyret i Meråker på bordet en oversikt over kommunestyrevedtak fra fjoråret som ikke er gjennomført. Etter å ha konkludert med at det er få vedtak som ikke er fulgt opp og satt ut i livet, kommer rådmannen i sitt saksframlegg med en klar tilbakemelding til politikerne. 

På etterskudd

- Det er svært få kommunestyrevedtak som ikke er gjennomført. Det er rådmannen godt fornøyd med. En slik status gir imidlertid ikke noen innsikt i hvor ajour man er med det totale arbeidet. Det er dessverre slik at man er på etterskudd med mange saker. Det kommer blant annet som en følge av generelt for lite bemanning på saksbehandling, skriver rådmann Vinje. 

Langsiktighet mister oppmerksomhet

Vakante stillinger og store ikke-planlagte saker som asylmottak, eiendomsskatt og kommunereform har tatt mye kapasitet, og prioritering av forhold som direkte angår den daglige tjenesteproduksjonen gjør at mer langsiktig arbeid skyves litt unna, i følge rådmannen.

- Det får den følge at utviklingsarbeid og saker som mer angår kommunen selv får for liten oppmerksomhet. Det er uheldig. Det vil gå lang tid før man har er ajour med alle sakene. Etterslepet på planarbeidet er fortsatt betydelig og kommer som en følge av at det ikke har vært prioritert tilstrekkelig med ressurser til dette formålet. Det vil antagelig ta flere år før man er ajour med planarbeidet, oppsummerer rådmann Henrik Vinje i sin tilbakemelding til kommunestyret.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss