Menu

Selbygg fikk lavere promille i retten

Sakkyndige hadde konkludert med at mannen i 20-årene hadde en promille på minst 0,59 da han kjørte bil. Tingretten mente imidlertid beregningene ikke var sikre nok og reduserte promillen.

 

Mannen ble stoppet på fylkesveg 705 ei sen fredagsnatt i februar. En time etter at han ble stoppet viste blodprøven en promille på 0,5. Ved bruk av tilbakeberegning kom sakkyndige fram til at promillen da han kjørte bilen var minst 0,59. Det er beregningene som er brukt til dette som retten fant usikre. Sakkyndige hadde brukt en berening basert på en forbrenningshastighet på 0,10 pr. time. Dette anses som laveste hastighet hos friske personer. 

Sør-Trøndelag tingrett viser til at enhver tvil skal komme tiltalte til gode. Ved å bruke 0,15 pr. time som forbrenningshastighet hadde mannen en promille på under 0,5 under kjøringen, noe som har stor betydning for straffeutmålingen.

Hovedregelen er idømmelse av bot ved kjøring med alkoholkonsentrasjon mellom 0,2 og 0,5 i promille. Dommen i tingretten ble dermed en bot på 50.000 kroner.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss