Menu

Living Eiendom utvikler Botn Boligfelt: Første innflytting til 1. mai

- Vi skal konkurrere på kvalitet, sier Tor Øystein Mebust og Lars Ivar Sundal i Living Eiendom mens de ser ned mot den første funkisboligen med to leiligheter i Botn Hill som er innflyttingsklart til 1. mai samtidig som andre tomter klargjøres for bygging.

- Dette er et Selbu-prosjekt! Vi har hatt et godt samarbeid med Selbu Bygg-Tre som har reist det første av fire leilighetsbygg. Vi har tegnet og utviklet bygget sammen med noen justeringer under byggeprosessen. Begge leilighetene i det første bygget er solgt og nå starter arbeidet med neste leilighetsbygg. 

Bygdas egne ressurser

Selbu Bygg-Tre har også ansvaret for å reise de tre andre byggene. Botn Boligfelt inneholder 11 romslige kvalitetstomter med spektakulær utsikt. Jeg er særdeles fornøyd med at vi klarer å bruke bygdas egne ressurser så langt det går. Vi fikk hjelp fra Røskaft Kjøkken i Stjørdal for å få en god kjøkkenløsning, sier Tor Øystein Mebust. 

- Det blir hus i tre rekker. Det er funkisboliger med romslige leiligheter på 103-126 kvm i midten. Dette var en løsning for å imøtekomme myndighetenes krav om fortetting. 

Etter et omfattende forarbeid med reguleringsplan var det klart for å bygge boliger, sier Lars Ivar Sundal.

Gunstig beliggenhet

- Det er kort gangavstand fra området og ned til skolene i Selbu. Boligutvikling her passer utmerket med sentrale føringer om at nye boliger helst skal utløse så lite trafikk som mulig.

Samtidig er det kort veg bort til utmarka med gode skimuligheter rett i nabolaget. Tomtene har panoramautsikt over Selbu og Selbusjøen.  

Området har krevd betydelig grunnarbeid for å kunne levere byggeklare tomter. Her har Kyllo Maskin AS utført en kjempejobb. Derfor er det godt å se det ferdige resultatet med opparbeidelse av tomter som vi er veldig godt fornøyd med, sier Tor Øystein Mebust

Ballbinge

- Parkeringsløsning?

- Det blir carporter etter samme modell som leilighetsbyggene. Arbeidet er startet med å bygge en mur mot den øverste husrekka. Alle veger i boligområdet vil bli asfaltert i løpet av sommeren. Og vi har allerede kjøpt lysarmatur for å bygge belysning i parkeringsområdet. Det blir også bygget en egen ball-binge med belysning for å gi ungene et aktivitetstilbud i nærområdet.

Vi vil skape en god totalløsning med romslige tomter Det er to leiligheter i hvert leilighetsbygg. Størrelsen på leilighetene er 102 kvm i tillegg til en liten loftsetasje med en stor terrasse-løsning, sier Lars Ivar Sundal.

Store tomter

- Utrolig fin beliggenhet! Vi mener at ei attraktiv boligtomt i Selbu må være på ett mål. Det har vært vårt utgangspunkt. For skal vi få folk til å velge Selbu framfor andre alternativ, må vi tilby attraktive tomter. Og så langt er det blitt solgt 5 boligtomter og 2 leiligheter på 1,5 år, det er bra til Selbu å være.

Tomtene i Botn oppfyller begge kravene. I Stjørdal er tomtene mindre og koster mer.

Det handler om å gi folk muligheten til å realisere boligdrømmer.

Visnings-kveld

Målet vårt er å skape dette boligtilbudet i Botn for folk som ønsker en trygg oppvekst for sine barn på et romslig tomteområde. Mer boligbygging i Selbu er viktig for bygda. Vi ønsker å gi et bidrag slik at Selbu kan nå sitt mål om 1 % eller 40 flere innbyggere i året, sier Tor Øystein Mebust som minner om visningskveld torsdag 27. april:

- På denne kvelden vil vi vise fram begge leilighetene som er ferdig slik at interesserte får smaken på hva vi kan tilby, sier han.

Lars Ivar Sundal og Tor Øystein Mebust er godt fornøyd med utviklingen av Botn Hill. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss